Objavljena sta javni razpis in javni poziv za Zoisove štipendije za leto 2020/2021

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v petek, 26. 6. 2020, na spletni strani objavil javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za leto 2020/2021 in javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije po starem zakonu ZŠtip za leto 2020/2021.

Zoisove štipendije so namenjene dijakom, študentom in udeležencem izobraževanja odraslih kot spodbuda za doseganje izjemnih dosežkov in s tem ustvarjanje dodane vrednosti na področju znanja, raziskovanja, razvojne dejavnosti in umetnosti.

  • Javni razpis za dodelitev Zoisovih štipendij za posamezno raven izobraževanja za šolsko oziroma študijsko leto 2020/2021 je namenjen novim vlagateljem, ki še nimajo Zoisove štipendije oziroma se prvič prijavljajo za dodelitev, in tistim, ki v šolskem oziroma študijskem letu 2020/2021 prehajajo na višjo raven oziroma stopnjo izobraževanja. Rok za oddajo vlog je za dijake 7. 9. 2020 in za študente 7. 10. 2020.
  • Javni poziv za nadaljnje prejemanje Zoisove štipendije za študijsko leto 2020/2021 je namenjen štipendistom, ki so Zoisovo štipendijo pridobili še po starem Zakonu o štipendiranju (ZŠtip). Rok za oddajo vlog je za študente 7. oktober 2020.