Skip to content

MLADINSKA SFERA

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Mladinska sfera

Komisija za mladinska vprašanja

V Domžalah od leta 2012 deluje Komisija za mladinska vprašanja, ki jo imenuje župan in je vezana na njegov mandat. Občina Domžale s Komisijo mladim omogoča aktivno udeležbo in vplivanje na odločitve, povezane z življenjem ter delovanjem mladih v občini. Komisija šteje do osem članov in je praviloma sestavljena iz predstavnikov občinskega sveta, občinske uprave, mladinskega sveta, centra za mlade in zainteresirane javnosti.

Glavne funkcije komisije so:

  • spremljanje in koordinacija aktivnosti lokalnih akterjev na področju mladine,
  • spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije za mlade,
  • informiranje mladih o izvajanju lokalnega programa za mlade,
  • predlaganje ukrepov za izboljšanje položaja mladih.

V mandatu 2014-2018 je komisija pripravila Strategijo za mlade v Domžalah 2018-2023 ter dobila priznanja mladim prijazna občina.

Strategijo za mlade 2018-2023 najdete TUKAJ.

Člani Komisije za mladinska vprašanja so tvoja veza z občinsko upravo. Bi jim želel kaj predlagati? Jih kaj vprašati? Jim predstaviti svojo idejo?

Piši jim na komisija@domzalezamlade.si in debata se lahko začne.

mag. Renata Kosec

predsednica komisije

Žiga Štiftar

podpredsednik komisije

Andrej Žabnikar

član komisije

Bernard Kreč

član komisije

Klavdija Štajdohar

članica komije

Lan Turek

član komisije

Neža Pirnat

članica komisije

Polona Mežnar

članica komisije

X
X