Skip to content

MLADINSKA SFERA

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Mladinska sfera

Komisija za mladinska vprašanja

V Domžalah od leta 2012 deluje Komisija za mladinska vprašanja, ki jo imenuje župan in je vezana na njegov mandat. Občina Domžale s Komisijo mladim omogoča aktivno udeležbo in vplivanje na odločitve, povezane z življenjem ter delovanjem mladih v občini. Komisija šteje do osem članov in je praviloma sestavljena iz predstavnikov občinskega sveta, občinske uprave, mladinskega sveta, centra za mlade in zainteresirane javnosti.

Glavne funkcije komisije so:

 • spremljanje in koordinacija aktivnosti lokalnih akterjev na področju mladine,
 • spremljanje in vrednotenje izvajanja strategije za mlade,
 • informiranje mladih o izvajanju lokalnega programa za mlade,
 • predlaganje ukrepov za izboljšanje položaja mladih.

V mandatu 2014-2018 je komisija pripravila Strategijo za mlade v Domžalah 2018-2023 ter dobila priznanja mladim prijazna občina. Strategijo za mlade 2018-2023 najdete TUKAJ.

V letu 2023 je občina Domžale podaljšala certifikat Mladim prijazna občina. Prispevek si lahko ogledate TUKAJ.  

Člani Komisije za mladinska vprašanja so tvoja veza z občinsko upravo. Bi jim želel kaj predlagati? Jih kaj vprašati? Jim predstaviti svojo idejo? Piši jim na komisija@domzalezamlade.si in debata se lahko začne.

Člani Komisije za mladinska vprašanja 2023 – 2027

V letu 2023 so bili imenovani novi člani Komisije za mladinska vprašanja: Tinkara Koleša (predsednica komisije), Tjaša Slevec, Kristina Sušnik, Anže Štrukelj, Jerca Letnar, Meta Plaznik, Ana Kenda, Aljaž Praznik in Tjaša Kimovec.

Foto: Rok Majhenič

Člani komisije se predstavijo

 • Tinkara Koleša, predsednica komisije: V mladinsko delo sem vpeta od leta 2005, ko sem se vključila v Center za mlade Domžale kot prostovoljka. Leta 2008 sem se v CZMju zaposlila kot koordinatorka programa, od 2013 dalje sem direktorica zavoda. V prostem času rada preberem dobro knjigo in se z družino odpravim na odkrivanje novih krajev.
 • Kristina Sušnik: Sem nekdanja študentka Ekonomske fakultete. Trenutno sem predsednica društva tabornikov, Rod skalnih taborov Domžale, ki velja za eno izmed največjih mladinskih organizacij v naši občini. Poleg službenih obveznosti imam tudi svojo spletno trgovino, ki sem jo lansirala tekom študija. Svoj prosti čas preživljam v naravi s prijatelji, hodim na izlete ter potovanja.
 • Ana Kenda: Sem študentka fizioterapije v Ljubljani. V komisijo za mladinska vprašanja sem se vključila zato, ker si želim aktivno prispevati na področju mladih in za mlade v naši občini. V prostem času, poleg študijskih obveznosti in ukvarjanja z različnimi dejavnostmi sodelujem tudi v študentskem klubu Kamnik, ki ga v Domžalah  nimamo.  Upam, da nam bo kmalu to uspelo spremeniti.
 • Tjaša Kimovec: Zaposlena sem v občinski upravi Občine Domžale kot svetovalka na Oddelku za družbene dejavnosti. Že drugi mandat sem tudi članica sveta Javnega zavoda Centra za mlade Domžale. Sicer pa sem mama dveh fantov ter velika ljubiteljica narave in knjig.
 • Tjaša Slevec: V mladinskem delu sem aktivna že dobrih 7 let. Začela sem kot prostovoljka, od leta 2017 pa sem zaposlena v Centru za mlade Domžale. Sem urednica portala Domžale za mlade. V prostem času rada berem, ustvarjam in raziskujem nove kraje.
 • Anže Štrukelj: Zaključujem študij biologije. Sem stegovodja skavtskega stega Domžale 1, kjer sem bil pred tem 7 let voditelj. V komisiji za mladinska vprašanja sodelujem kot predstavnik Mladinskega sveta Domžale, kjer sem predsednik upravnega odbora. V prostem času se rad odpravim na kolesarska potovanja in fotografiram. Želim si, da bi se občina še bolj približala mladim in jih opolnomočila pri njihovem udejstvovanju.
 • Jerca Letnar: Prihajam iz Rodice po poklicu sem vzgojiteljica predšolskih otrok. Veliko časa preživim v družbi Društva mladih Jarše, s katerimi soustvarjam različne projekte, ki povezujejo mlade in mlade po srcu. Če mi ostane še kaj časa, ga namenim mladim. Svoje večere rada posvetim petju v zborih ŽePZ Moj spev in MePZ Klas Groblje.
 • Meta Plaznik: Sem učiteljica drugega razreda na Osnovni šoli Dob, v svojem prostem času pa še mnogo več. Veliko mojega dela se vrti tudi okoli mladih v okviru Centra za mlade Domžale in raznoraznih vseslovenskih projektov. Bila sem tudi predsednica Društva mladih Jarše, ki deluje na območju Občine Domžale in pripravlja najrazličnejše prostočasne in dobrodelne dogodke, ki jih organiziramo mladi. Od letošnjega leta dalje tudi predsednica Društva Mali Princ, društva za dvig kvalitete življenja oseb z motnjo v duševnem razvoju. Svoj prosti čas si zelo rada zapolnim z najrazličnejšimi aktivnostmi s katerimi poskrbim, da nikoli nisem brez dela in vedno med ljudmi. 
 • Aljaž Praznik: Že celotno življenje živim v Domžalah, zato mi je delovanje ne samo mladih znotraj občine, temveč tudi delovanje občine kot celote, zelo pomembno. Verjamem, da smo lahko, oziroma moramo biti, člani Komisije za mladinska vprašanja, povezovalni element med mladimi in ostalimi občani, ter občinskim svetom in županjo. Zato bom, kot tudi vsi ostali, vesel kakršnegakoli vprašanja, predloga ali pobude.

Objave zapisnikov seje komisije za mladinska vprašanja

Člani Komisije za mladinska vprašanja 2018 – 2022: 

mag. Renata Kosec

predsednica komisije

Žiga Štiftar

podpredsednik komisije

Andrej Žabnikar

član komisije

Bernard Kreč

član komisije

Klavdija Štajdohar

članica komije

Lan Turek

član komisije

Neža Pirnat

članica komisije

Polona Mežnar

članica komisije

X
X