Skip to content

MLADINSKA SFERA

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Mladinske organizacije

czm_01_ba

Center za mlade Domžale

Center za mlade Domžale (CZM) je mladinski center, ki ga je leta 1998 ustanovila občina Domžale. Glavni cilji CZM so:

 • zagotavljati podporo mladim v lokalnem okolju,
 • jim nuditi možnosti za kakovostno preživljanje prostega časa ter
 • jih spodbujati, da se aktivno vključujejo v družbo na lokalni, nacionalni in mednarodni ravni.

Za uresničevanje teh ciljev CZM izvaja številne aktivnosti, ki so prilagojene različnim interesom, željam in potrebam mladih. Aktivnosti izvajajo samostojno ali v sodelovanju z drugimi slovenskimi in tujimi organizacijami.

Program obsega naslednja področja:

 • izobraževanje: nudi neformalne oblike izobraževanja, različne delavnice, usposabljanja, prostovoljstvo, zagotavlja učno pomoč, povezuje neformalno in formalno izobraževanje, izvaja delavnice, ki temeljijo na metodah neformalnega izobraževanja po osnovnih in srednjih šolah v občini Domžale, nudi možnost beleženja neformalno pridobljenega znanja z Nefiks potrdili;
 • zaposlovanje: spodbuja vključevanje mladih v javna dela in usposabljanje na delovnem mestu, ponuja možnosti pridobivanja delovnih izkušenj prek študentskega in prostovoljnega dela, organizira karierne delavnice za študente in mlade brezposelne ter jim s tem pomaga do zaposlitve, organizira delavnice prepoznavanja kompetenc, tečaje retorike, pisanje učinkovitih življenjepisov in motivacijskih pisem ter podpira mednarodne priložnosti;
 • mobilnost mladih: informira in ozavešča mlade o mednarodnih priložnostih, ima akreditacijo za pošiljanje, koordinacijo in gostiteljstvo evropskih prostovoljnih projektov, izvaja mednarodne mladinske izmenjave in treninge mladinskih delavcev, spodbuja udeležbo mladih na dogodkih za krepitev mednarodnih partnerstev;
 • zdravje mladih: izvaja preventivne programe, namenjene zmanjšanju vseh vrst zasvojenosti, organizira svetovalnico za mlade in predavanja s tematikami, ki obravnavajo težave, s katerim se soočajo mladi tekom odraščanja ter hkrati tudi starši in strokovni delavci, kateri so v vsakdanjem stiku z mladimi, vodi Lokalno akcijsko skupino za preprečevanje odvisnosti in s tem informira mlade o zdravju;
 • prosti čas: organizira razne družbeno-kulturne dejavnosti in športne aktivnosti, kot so: enkratne ustvarjalne delavnice z različnimi tematikami, kontinuirane likovne ustvarjalne delavnice, fotografske delavnice, odprtja razstav, filmske večere, potopisna predavanja, športne aktivnosti, likovne, literarne in fotografske natečaje ter družabne popoldneve; upravlja tudi s prostorom za druženje mladih (Plac za mlade);
 • informiranje: posreduje informacije o mladinskih politikah in mednarodnih priložnostih, pošilja elektronske novice vsakih 14 dni, objavlja na spletni strani, Facebook in Instagram profilu ter v lokalnih medijih. Organizira ulične akcije, informacije posreduje osebno, s pomočjo delavnic na šolah, na portalu mlad.si, na različnih lokalnih in vseslovenskih portalih ter s tem pripomore k širjenju informacij za mlade z vseh navedenih področij;
 • varstvo okolja in ohranjanje narave: spodbuja ponovne uporabe različnih materialov prek različnih delavnic – iz odpadnih materialov, zbiranje plastičnih zamaškov in izmenjavo knjig ter s tem pripomore pri osveščanju mladih o okolju, v katerem živijo;
 • participacija: spodbuja participacijo mladih, podpira vključevanje mladih v pripravo in izvedbo programa;
 • prostovoljstvo: vključuje prostovoljce v izvajanje programa, udeležuje se izobraževanj s področja prostovoljstva.
X
X