Skip to content

IZOBRAŽEVANJE MLADIH

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Neformalno izobraževanje

Neformalno učenje običajno poteka zunaj formalnih ustanov, v obliki seminarjev, tečajev, delavnic, organiziranega samostojnega učenja, na delovnem mestu in pri športnih dejavnoctih. Izvajajo ga nevladne, neprofitne organizacije, lokalne skupnosti, posamezniki in tudi državne inštitucije. Neformalno izobraževanje je zelo raznoliko in usmerjeno v skupinsko, participativno in izkustveno učenje.

V Sloveniji imamo nekaj uveljavljenih orodij za beleženje neformalnega izobraževanja:

Nacionalna poklicna kvalifikacijaNacionalna poklicna kvalifikacija (NPK) je uradno potrdilo, s katerim lahko dokazujete vašo usposobljenost za opravljanje določenega poklica. Postopki pridobivanja NPK so relativno hitri, saj se lahko pri pridobivanju NPK upoštevajo spretnosti in znanja, ki ste jih pridobili med opravljanjem poklica, s prostovoljnim delom ali prostočasnimi dejavnostmi, z udeležbo na neformalnih programih izobraževanja, s samoučenjem ipd.

Tečaji tujih jezikov

Tečaji slikanja in risanja

Seznam šol in organizacij, ki izvajajo tečaje slikanja in risanja (seznam ni končen):

Podjetništvo in Coaching

Organizacije, ki izvajajo delavnice in treninge s področja podjetništva in coachinga (seznam ni končen):

Menite, da bi morali biti na seznamu? Kontaktirajte nas.

X
X