Prijave za štipendije za deficitarne poklice so odprte

Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad RS je objavil razpis za podelitev štipendij za deficitarne poklice.

Namen štipendij za deficitarne poklice je spodbujanje mladih za izobraževanje za tiste poklice, za katere je na trgu zaznati razkorak med trenutnim in prihodnjim številom razpoložljivih kadrov in
predvideno ponudbo delovnih mest. Cilji dodeljevanja štipendij za deficitarne poklice je zagotavljanje ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanje vpisa na vrste in področja izobraževanja, ki pospešujejo gospodarski razvoj in izboljšujejo zaposljivost ter tiste, za katere ni dovolj zanimanja ter promocija poklicnega in strokovnega izobraževanja.
Cilj javnega razpisa je dodeliti 1000 štipendij.

Štipendijo lahko prejmejo dijaki, ki so prvič vpisani v 1. letnik enega od izobraževalnih programov ter izpolnjujejo ostale razpisne pogoje. Letošnji nabor deficitarnih poklicev najdete TUKAJ

Višina štipendije: mesečno 102,40 EUR.

Rok prijave: od 15. 6. 2020 do vključno 25. 9. 2020.

Vlogo, razpis in ostale informacije najdete TUKAJ.