Skip to content

IZOBRAŽEVANJE MLADIH

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Šolstvo v Domžalah

V formalno izobraževanje sodijo aktivnosti, ki ga izvajajo vzgojno-izobraževalni zavodi (vrtci, šole, fakultete, …). V Domžalah deluje sedem osnovnih šol, srednja šola in glasbena šola. Seznam šol in povezave do njihovih spletnih strani najdete v nadaljevanju. 

Osnovnošolsko izobraževanje

Osnovna šola Domžale

Bistriška cesta 19, 1230 Domžale

Ravnatelj: Uroš Govc

e-pošta: os-domzale@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-domzale.si/

telefon: 01 724 00 81

Podružnična šola Ihan

Šolska ulica 5, Ihan, 1230 Domžale

Vodja podružnice: Marta Krabonja

e-pošta: os-domzale@guest.arnes.si

telefon: 01 721 38 90

Osnovna šola Dob

Šolska ulica 7, 1233 Dob

Ravnateljica: Barbka Drobnič

e-pošta: tajnistvo@os-dob.si

spletna stran: http://www.os-dob.si/

telefon: 01 724 01 80

 

Podružnična šola Krtina

Krtina 41, 1233 Dob

Vodja podružnice: Tjaša Vilar

e-pošta: tjasa.vilar@gmail.com

telefon: 01 724 94 54

Osnovna šola Dragomelj

Dragomelj 180, 1230 Domžale

Ravnatelji: Peter Jerina

e-pošta: tajnistvo@osdragomelj.si

spletna stran: http://www.osdragomelj.si/

telefon: 01 589 08 10

 

Osnovna šola Preserje pri Radomljah

Pelechova 83, 1235 Radomlje

Ravnateljica: Ana Nuša Kern

e-pošta: tajnistvo@os-preserjeradomlje.si

spletna stran: http://www.os-preserjeradomlje.si

telefon: 01 722 89 64

Osnovna šola Rodica

Kettejeva 13, 1230 Domžale

Ravnateljica: Milena Vidovič

e-pošta: os-rodica@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.sola-rodica.si

telefon: 01 721 95 30, 031 600 443

Osnovna šola Roje

Kettejeva 15, 1230 Domžale

Ravnateljica: mag. Andreja Škrlj

e-pošta: OS.Roje@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.roje.si

telefon: 01 722 52 60

Osnovna šola Venclja Perka

Ljubljanska 58 a, 1230 Domžale

Ravnateljica: Petra Korošec mag.

e-pošta: os.vp-domzale@guest.arnes.si

spletna stran: http://www.os-vperka.si/

telefon: 01 729 83 00, 01 729 83 01

Glasbeno izobraževanje

Glasbena šola Domžale

Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale

Ravnateljica: Andreja Humar

e-pošta: gs.domzale@guest.arnes.si

spletna stran: https://www.gs-domzale.si/

telefon: 01/724-14-19

 

Srednješolsko izobraževanje

Srednja šola Domžale

Cesta talcev 12, 1230 Domžale

Direktor, ravnatelj Gimnazije: mag. Primož Škofic

e-pošta: gimnazija@ssdomzale.si

Ravnatelj Poklicne in strokovne šole: Andrej Pezdirc

e-pošta: strokovna@ssdomzale.si

Spletna stran: https://www.ssdomzale.si/

X
X