Skip to content

MEDNARODNI PROJEKTI

Navdih za generacije mladih

Mednarodni projekti

Izmenjave, treningi in tabori

MLADINSKE IZMENJAVE

Program Erasmus+ ponuja mladim številne priložnosti. Ena izmed njih so mladinske izmenjave, ki so namenjene vsem mladim med 13. in 30. letom starosti. Mladinske izmenjave skupinam mladih iz različnih držav omogočajo, da skupaj preživijo do 21 dni in raziskujejo teme, ki jih družijo. Mladi ob tem razvijajo svoje kompetence, postajajo pozorni na družbeno relevantne teme in področja, prek vrstniškega učenja raziskujejo nove kulture, navade in življenjske stile, ter krepijo vrednote solidarnosti, demokratičnosti in prijateljstva

 

Vsaka skupina mora biti sestavljena iz najmanj štirih mladih in vodje, ki mora biti star najmanj 18 let, zgornje starostne omejitve zanj ni. Tematike mladinskih izmenjav so zelo raznolike – medkulturnost, šport, gledališče, glasbo, kuhanje, podjetništvo, zdravje mladih, LGBTQ+ tematik.

 

Mladinske izmenjave lahko organizirajo tudi mladi sami. V Domžalah to možnost ponuja Center za mlade Domžale, kjer lahko dobite vse informacije o trenutnih projektih, nudijo pa tudi mentorstvo mladih pri prijavi in izvedbi projektov mladinskih izmenjav.

 

Udeležba na mladinskih izmenjavah je brezplačna. Kriti so stroški poti (višina je odvisna od razdalje), prehrane in prenočišča.

 

TRENINGI MLADINSKIH DELAVCEV

Treningi mladinskih delavcev so del programa Erasmus+. V prvi vrsti so namenjeni mladinskim delavcem, pa tudi mladim prostovoljcem, ki so aktivni v mladinskem sektorju. Treningi mladim omogočajo razvoj in krepitev različnih kompetenc, ki jih potrebujejo za delo v mladinskem sektorju. S tem krepijo svoj osebnostni in profesionalni razvoj ter si večajo zaposlitvene možnosti.

 

 

Treningov mladinskih delavcev se lahko udeležijo tisti, ki so dopolnili vsaj 18 let. Zgornje omejitve ni. Udeležba je večinoma brezplačna, nekateri treningi pa predvidevajo manjšo participacijo. Kriti so stroški prenočitve, poti (višina je odvisna od razdalje) in prehrane. V Domžalah to možnost ponuja Center za mlade Domžale, kjer lahko dobite vse informacije o aktualnih projektih.

Prostovoljstvo

EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA – PROSTOVOLJSTVO

Evropska solidarnostna enota (ESE) je pobuda Evropske unije, ki mladim omogoča prostovoljsko delo ali sodelovanje pri projektih v svoji državi ali tujini v dobro skupnosti in ljudi po vsej Evropi.

 

Mladi, ki želijo sodelovati v evropski solidarnostni enoti, morajo podpreti poslanstvo enote in se strinjati z njenimi načeli. V evropsko solidarnostno enoto se lahko registrirajo mladi v starosti 17 let, vendar lahko pri projektu sodelujejo šele z dopolnjenim 18. letom. V projektih evropske solidarnostne enote lahko sodelujejo osebe do 30. leta starosti.

 

Za sodelovanje v projektih se morajo udeleženci registrirati na portalu. Tam lahko iščejo različne priložnosti, katerim skupno je, da spodbujajo solidarnost v družbi. Dela so lahko zelo raznolika – od sodelovanja pri preprečevanju naravnih nesreč, obnovi po teh nesrečah do dela v azilnih domovih, mladinskih centrih in reševanja različnih socialnih vprašanj v skupnostih.

 

Projekti v okviru evropske solidarnostne enote trajajo od dveh mesecev do enega leta ter se običajno izvajajo v državah članicah EU. Skupinski projekti so lahko tudi krajši – od 14 dni do dveh mesecev. V Domžalah ima akreditacijo za izvajanja ESE projektov Center za mlade Domžale, kjer nudijo pomoč pri prijavi na projekte in iskanju projektov.

 

MEDNARODNI PROSTOVOLJSKI TABORI

Mednarodni prostovoljski tabori ponujajo mladim priložnost, da skupaj z mladimi iz drugih držav opravljajo prostovoljno delo in se družijo z lokalnim prebivalstvom. Tabori običajno trajajo dva do tri tedne, pri čemer prostovoljci delajo šest do osem ur. Ostali čas je namenjen študijskim temam, izletom, ekskurzijam in ostalim prostočasnim aktivnostim. Večina taborov poteka poleti.

 

Bivanje in prehrano na taboru krijejo organizatorji, je pa ob prijavi potrebno plačati prijavnino, s katero so pokriti stroški prijave in zavarovanja.

 

Tabori so razdeljeni na več tematskih področij:

·  antifašizem, antirasizem, etnične skupine,

·  solidarnost s tretjim svetom,

·  mirovna vzgoja,

·  pomoč duševno ali telesno prizadetim,

·  pomoč/delo z otroki, najstniki, ostarelimi,

·  ekologija in kmetijstvo,

·  seksualnost in spol,

·  deprivilegirane družbene skupine (begunci, prebežniki, etnične manjšine, LGBT itd.),

·  umetnost, kultura in zgodovina,

·  obnove in drugo.

 

V Sloveniji mednarodne prostovoljske tabore organizira Zavod Voluntariat, kjer najdete vse informacije o prijavi. Trenutno ponudbo taborov si lahko ogledate tukaj.

 

DOLGOROČNI PROSTOVOLJSKI PROGRAM – LTV

LTV je kratica za Long Term Volunteering. LTV programi so nadgradnja delovnih taborov, kjer prostovoljec za dlje časa dela na okoljskih ali družbenih projektih. LTV programi so odlična priložnost predvsem za mlade, da na neformalni ravni pridobijo delovne izkušnje na mednarodnih projektih. Prek projektov LTV je prostovoljcem/-kam omogočena intenzivna izkušnja skupnega življenja in dela v okviru dolgoročnih projektov trajajočih od enega do 12 mesecev, odvisno od razpisanega mesta in države gostiteljice.

 

Na projekte LTV se je možno podati za daljše obdobje brez starostne omejitve v države drugih kontinentov (nekaj tovrstnih projektov poteka tudi v Evropi). Tako lahko pomagate pri poučevanju angleščine v šoli v Togu, delate z mladimi v mladinskem centru v Azerbajdžanu, ali pa sodelujete pri organizaciji mednarodnih delovnih taborov v Tanzaniji itd.

 

LTV je namenjen prostovoljcem/-kam, starejšim od 21 let, s predhodnimi izkušnjami s prostovoljskim delom oziroma z izrazito motivacijo in zavezanostjo aktivnemu udejstvovanju na globalni ravni.

 

Stroški se od projekta do projekta zelo razlikujejo, zato se je pred dokončno odločitvijo priporočljivo seznaniti s situacijo v izbrani državi gostiteljici. Pri večini izmenjav v neevropskih državah si prostovoljec/-ka večino stroškov krije sam/-a.

 

Več informacij najdete na spletni strani Zavoda Voluntariat.

 

EUROPEAID PROSTOVOLJSTVO

EU Aid Volunteers je iniciativa, ki združuje prostovoljce in organizacije iz držav Evropske unije in tretjih držav z namenom zagotavljanja praktične podpore pri nudenju humanitarne pomoči, krepitve lokalne zmogljivosti ter odpornosti v primeru naravnih nesreč.

 

Projekt je odprt za vse, ki so državljani EU ali pa bivajo v Evropski uniji daljše časovno obdobje ter so stari nad 18 let. Zgornje starostne meje ni. Izbor prostovoljcev poteka v skladu s tem, kakšne so humanitarne potrebe v ogroženih državah ter temelji na načelih enakih možnosti in nediskriminacije.

 

Za vsak projekt je posebej izraženo, kakšen profil prostovoljca organizacija išče. V grobem se prostovoljce loči na tiste z manj kot pet let delovnih izkušenj (Junior professionals) in tiste z več kot pet let delovnih izkušenj (Senior professionals).

 

Dolžina trajanja prostovoljnega dela je odvisna od vsakega posameznega projekta. Traja lahko od enega do 18 mesecev. EU Aid Volunteers program udeležencem krije stroške prevoza, nastanitve in zavarovanja. Poleg tega prostovoljci dobijo še mesečno žepnino za hrano, lokalni prevoz in druge vsakodnevne izdatke.

 

V Sloveniji ima certifikat za sodelovanje v projektih EU AID Zavod Voluntariat, kjer redno objavljajo odprte priložnosti.

 

PROGRAM GLEN

GLEN (Global Education Network of Young Europeans) je evropska mreža za globalno učenje. Njen namen je prispevati k boljšemu razumevanju globalne soodvisnosti, trajnostnega razvoja, odgovorne razvojne politike in odnosom sever-jug, ki temeljijo na enakovrednem partnerstvu in medsebojnem spoštovanju. V mrežo je vključenih 10 nevladnih organizacij držav članic EU, ki mladim med 21. in 30. letom omogočajo neformalno učenje prek usposabljanj in 3 mesečnega prostovoljskega dela v različnih državah po svetu. Več informacij o programu dobite pri nacionalni koordinatorici preko e-pošte globalno@zavod-voluntariat.si.

 

Komu je program namenjen?

         mladim med 21. in 30. letom starosti,

         državljanom ene od 10 držav EU, ki so vključene v program GLEN,

         mladim, ki predhodno še niso bili vključeni v GLEN cikel,

         mladim, ki so vključeni v razvoj lokalnega okolja in jih zanima prostovoljno delo ali druge družbene aktivnosti,

         mladim, ki želijo izvedeti več o globalnem učenju in se želijo aktivno vključiti v aktivnosti, povezane z globalnim učenjem,

         mladim, ki jih zanimajo mednarodni in medkulturni odnosi ter razvojne tematike,

         mladim, ki so pripravljeni na sodelovanje v celotnem GLEN ciklu (pripravljalni usposabljanji, 3-mesečno pripravništvo v izbrani državi, izvedba aktivnosti globalnega učenja v Evropi, RENew seminar),

         mladim, ki so pripravljeni na prostovoljno delo in osveščanje/vključevanje v aktivnosti, povezanimi z  globalnim učenjem, v Evropi po zaključku cikla.

 

Pogoji udeležbe:

         stopnja izobrazbe in/ali delovne izkušnje, kot tudi sposobnosti in kvalifikacije morajo ustrezati zahtevam želenega pripravništva,

         dobro znanje angleškega ali francoskega jezika (odvisno od pripravništva),

         dobro znanje drugih zahtevanih jezikov (odvisno od pripravništva),

         osnovno znanje lokalnega jezika in/ali želja po učenju le-tega,

         izkušenost z delom v medkulturnem okolju.

 

Za udeležbo v programu prostovoljci prejmejo pavšalni znesek za kritje stroškov viz, cepljenja, potne stroške, nastanitev, prehrano in žepnino v času bivanja v izbrani državi (pavšalni znesek je določen s strani programa na letni ravni in je odvisen od države bivanja). Od leta 2017 morajo prostovoljci pred odhodom na projekt prispevati 200 evrov za kritje nekaterih stroškov.

 

PROGRAM UNV (PROSTOVOLJCI ZDRUŽENIH NARODOV)

Program UNV (Prostovoljci Združenih narodov) poteka v približno 130 državah.  Za udeležbo v programu Prostovoljci ZN moraš imeti vsaj 25 let in univerzitetno diplomo ali diplomo visoke strokovne šole, vsaj 2 leti delovnih izkušenj, dobro znanje vsaj enega od treh delovnih jezikov programa: angleščine, francoščine ali španščine, resnično zavezanost vrednotam in načelom prostovoljstva, sposobnost dela v večkulturnem okolju, sposobnost prilagajanja na težke bivalne pogoje, sposobnost sodelovanja z drugimi ter organizacije dela in dogodkov, predhodne izkušnje s prostovoljstvom in/ali delom v državi v razvoju štejejo kot prednost.

 

Če izpolnjuješ pogoje za prijavo, se lahko prijaviš s spletnim obrazcem programa UNV. Kraj dela je dodeljen glede na potrebe organizacije. Pogodbe za delo v programu Prostovoljci ZN se večinoma sklenejo za 6 do 12 mesecev z možnostjo podaljšanja. Prostovoljci ZN so upravičeni do različnih vrst podpore, npr. mesečnega nadomestila za življenjske stroške, dopusta in zdravstvenega zavarovanja.

 

WORKAWAY

Spletna platforma workaway.info druži ponudnike, ki v zameno za pomoč, ki jo potrebujejo pri različnih projektih ali aktivnostih, udeležencem nudijo brezplačno prenočišče, prehrano in hkrati tudi priložnost za izkustveno učenje. Udeleženci lahko izbirajo med projekti, ki jih razpisuje več kot 25 000 aktivnih gostiteljev po vsem svetu.

 

WWOOF

Program Woofing omogoča prostovoljcem, da za izbrano časovno obdobje opravljalo prostovoljsko delo na ekoloških kmetijah v tujini po vsem svetu. Prijava in izbor kmetij potekata preko spletnega portala http://wwoof.net/.   

 

POTA-PROGRAM MEDNARODNEGA PROSTOVOLJSTVA

Program POTA širi zavest o globalni soodgovornosti in povezuje raznolike ljudi po svetu, ki z učenjem drug od drugega gradijo skupnost. Vsako leto je organiziranih 6-8 projektov v državah, kot so Brazilija, Bolivija, Madagaskar, Indija, Slovenija in drugih državah.

 

 

Informativna srečanja potekajo v januarju, priprave pa se začnejo februarja. Tekom priprav udeleženci poskušajo zbrati denarno ali materialno pomoč za centre ali misijone, v katere se odpravljajo. Sam projekt traja od dveh do šestih tednov. Udeleženci si potne stroške ter stroške viz, cepljenj in zavarovanj krijejo sami.

Poletno delo, zaposlitve, pripravništva

EURES – ZAPOSLITEV V DRUGIH ČLANICAH EU

Prvi korak pri iskanju dela v državah članicah EU/EGP (Evropske unije in Evropskega gospodarskega področja) in Švici je obisk EURES evropskega zaposlitvenega portala. Na portalu lahko pregleduješ skoraj milijon prostih delovnih mest, vneseš svoj življenjepis ter preveriš delovne in življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici. Velik del informacij je dostopen tudi v slovenskem jeziku.


Po podatkih Evropskega zaposlitvenega portala so najbolj iskani poklici: sistemski inženirji in programerji, kuharji, vodje strežbe, natakarji, prodajalci, računalniški strokovnjaki, varilci. Veliko možnosti za zaposlitev v Evropi ima medicinsko osebje ter kandidati, ki bi želeli opravljati sezonska dela.


Delovne izkušnje v tujini, vodenje projektov, pogajalske izkušnje, znanstveno raziskovanje, računalniška znanja ter znanje tujih jezikov so usposobljenosti, ki jih evropski delodajalci najpogosteje zahtevajo od kandidatov za prosta delovna mesta. Znanje jezika države, v kateri iščete službo, je načeloma obvezno. Je pa raven jezika odvisna od delovnega mesta. Če iščete delo v pisarni, je nujno znanje jezika. Znanje angleškega jezika zadostuje za delo v mednarodnih podjetjih ali za delo na IT področju.


Za neposredno pomoč pri iskanju zaposlitve v državah EU, EGP in Švici lahko:

• pokličete EURES svetovalca na Zavodu RS za zaposlovanje,

• se po predhodnem telefonskem dogovoru oglasite pri EURES svetovalcu,

• pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov eures@ess.gov.si.

 

DROP’PIN@EURES

V okviru Euresa deluje tudi platforma Drop’pin@EURES, ki je namenjena mladim. Na njem so objavljene aktivnosti, ki mladim omogočajo, da naredijo prve korake na trg delovne sile. Te aktivnosti vključujejo vajeniška mesta, pripravništva, usposabljanja, tečaje eUčenja, jezikovna usposabljanja, mentorstvo in različne socialne storitve (npr. pomoč pri nastanitvi).

 

ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU

Pri zaposlitvah v institucijah EU pričakujete širok razpon priložnosti za kariere, s priložnostjo ustvariti resničen in dolgoročen vpliv. Za študente v zadnjih letnikih in diplomante so na različnih področjih na voljo vstopna delovna mesta – od prava, gospodarstva ali jezikov, kot tudi na področju splošnih politik ali vodij projektov. Sodelujete lahko pri snovanju zakonodaje, pomagate pri implementaciji evropskih zakonov, razvijate komunikacijske strategije ter upravljate s projekti ali viri.


Delo poteka v evropskih institucijah, kot so Evropski parlament, Svet EU ali Evropska komisija. Večina EU institucij je situiranih v Bruslju ali Luksemburgu, kjer lahko živite in delate v mednarodnem okolju.


Za uspešno prijavo morate dokazati, da imate močne analitične, organizacijske in komunikacijske sposobnosti, željo po doseganju najboljših možnih rezultatov, sposobnost učinkovitega dela v večkulturnih timih in potencial za vodstveni in osebno razvoj. Kandidati so izbrani preko odprtega postopka, ki je sestavljen iz naslednjih korakov:

·         Prvi krog testov, ki se opravljajo preko računalnika v centrih v vsej Evropi.

·         Najboljši udeleženci prvega kroga se udeležijo testa v Bruslju ali Luksemburgu.

·         Udeleženci z najboljšimi rezultati so dodani v bazo podatkov (rezervni seznam), iz katerega so izbrani bodoči zaposleni: to pomeni, da imate možnost, da ste izbrani za zaposlitveni razgovor v eni izmed EU institucij. 

Glavni zaposlovalni cikel se ponavadi odpre spomladi, vendar vse institucije EU ponujajo plačana pripravništva prek celega leta, kar je odličen način kako spoznati kariere v institucijah EU.

 

Informacije o tem, kako se prijaviti dobite tukaj.


EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA – PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITVE

Pripravništva in zaposlitve, kot so opredeljena v posebnem kontekstu programa Evropska solidarnostna enota, nudijo mladim priložnosti za delovno prakso ali zaposlitev, kar pomaga okrepiti njihove veščine in izkušnje ter tako izboljšuje njihovo zaposljivost in lajša prehod na trg dela.

 

Zaposlitve

Zaposlitev za polni delovni čas traja od 3 do 12 mesecev in je plačana s strani organizacije, ki zaposli udeleženca, vpisanega v evropsko solidarnostno enoto. Delovna mesta vključujejo vidik učenja in usposabljanja ter temeljijo na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki je skladna z vsemi pogoji zaposlovanja v nacionalni zakonodaji in/ali področnih kolektivnih pogodbah v državi, kjer delo poteka. Delovno mesto se lahko nahaja v državi, ki ni država stalnega prebivališča udeleženca (čezmejne napotitve), ali v državi, kjer ima udeleženec stalno prebivališče (napotitve znotraj države).

 

Pripravništvo

Delovna praksa za polni delovni čas traja od 2 do 6 mesecev in je plačana s strani organizacije, ki je odgovorna za pripravništvo udeleženca, vpisanega v evropsko solidarnostno enoto. Pripravništva vključujejo vidik učenja in usposabljanja, ki pomagata udeležencem pridobiti relevantne izkušnje in razvijati kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj. Temeljiti mora na pisnem sporazumu o pripravništvu, sklenjenem ob začetku pripravništva v skladu z ustreznimi predpisi države, v kateri pripravništvo poteka. Pripravništva ne smejo biti nadomestek za zaposlitev in morajo biti jasno ločena od prostovoljskih aktivnosti, tako s finančnega kot z organizacijskega vidika. Pripravništva lahko potekajo v državi, ki ni država stalnega prebivališča udeleženca (čezmejne napotitve), ali v državi, kjer ima udeleženec stalno prebivališče (napotitve znotraj države). 

 

Tako pripravništva kot zaposlitve so namenjene mladim med 18. in 30. Letom starosti. Pogoj za udeležbo je registracija na portalu evropske solidarnostne enote.

 

Kriti so potni stroški, organizacijska podpora (podpora udeležencem, stroški upravljanja), dodatek za selitev za udeležence, jezikovna podpora, podpora za vključevanje, zavarovanje in izredni stroški. Več informacij najdete na spletni strani MOVIT, nacionalne agencije za Evropsko solidarnostno enoto.

 

ERASMUS+ PRAKSA

Študenti se lahko prijavijo na prakso preko Erasmus mednarodnega praktičnega usposabljanja, ki traja od treh do dvanajstih mesecev. V programu lahko sodelujejo študenti in podjetja iz držav članic EU in držav skupnosti EFTA (Norveška, Islandija, Liechtenstein, Švica) ter Turčije. Delo ne sme soditi v okvir institucionaliziranih izmenjav, kot so poletne šole, konference, seminarji v tujini, kjer se na podlagi udeležbe pridobi določeno število kreditnih točk. Organizacije gostiteljice so torej podjetja, centri za usposabljanje, raziskovalni centri in druge organizacije. Usposabljanja ne morete opravljati na institucijah in organizacijah EU ter na izpostavah slovenskih podjetjih ali diplomatskih predstavništvih v tujini.

 

Dotacija programa Erasmus+ krije stroške potovanja in bivanja v tujini, na voljo so tudi dodatna finančna sredstva za delovno prakso. Višina dotacij je lahko različna, odvisno od razlike med življenjskimi stroški v domači in namembni državi, števila študentov, ki zaprosijo za dotacije, razdalje med državama in razpoložljivosti drugih dotacij in štipendij.

 

Na prakso se prijavite na vaši fakulteti. Pri iskanju podjetij vam lahko pomaga tudi fakulteta tako, da vam posreduje naslove podjetij, kjer so študentje v preteklih letih že opravljali prakso. Nekatere fakultete imajo podpisane sporazume z raznimi tujimi organizacijami in inštitucijami. Najlažje pa prakso najdete tako, da navežete neposreden stik z želenim podjetjem.

 

Erasmus+ študij in praksa se izključujeta. To pomeni, da lahko na posamezni stopnji študent izkoristi 12 mesecev mobilnosti, pri čemer ni pomembno kolikšen del predstavlja študij in kolikšnega praksa.

 

Nacionalna agencija za ta program v Sloveniji je CMEPIUS.

 

ERASMUS ZA MLADE PODJETNIKE

Erasmus za mlade podjetnike je program Evropske unije, ki deluje že od leta 2009 in bodočim ter mladim podjetnikom pomaga pridobiti kompetence in znanja za ustanovitev in/ali uspešno vodenje malega podjetja. Novi in bodoči podjetnik pridobiva in si izmenjuje znanje ter poslovne zamisli z izkušenim tujim podjetnikom iz držav EU, pri katerem dela in z njim sodeluje od 1 do 6 mesecev. Usposabljanje sofinancira Evropska komisija.

 

V programu lahko sodelujejo študentje, mladi in ostali, ki imajo osnovano podjetniško idejo in si želijo v prihodnosti postati podjetniki. Poleg njih lahko v programu sodelujejo mladi podjetniki, ki že imajo svoje podjetje mlajše od 3 let ter izkušeni podjetniki, ki vodijo svoje podjetje že več kot 3 leta in so lahko gostitelji mladim oz. bodočim podjetnikom.

 

Program Erasmus za mlade podjetnike omogoča:

         novim podjetnikom priložnost, da se učijo od izkušenega podjetnika, ki vodi malo ali srednje veliko podjetje (MSP) v eni izmed sodelujočih držav EU,

         izmenjavo izkušenj med novimi in izkušenimi podjetniki,

         izboljšanje podjetniških kompetenc mladih in bodočih podjetnikov,

         iniciativnost in podjetništvo med mladimi,

         izkušenim podjetnikom olajša dostop do novih trgov in iskanje možnih poslovnih partnerjev,

         povezovanje poslovnežev in MSP,

         izboljšanje jezikovnih znanj in kompetenc mladih in izkušenih podjetnikov,

         izkušenim podjetnikom, da vzpostavijo nove trgovske stike in izvejo več o priložnostih v drugi državi EU prek bodočih in mladih podjetnikov.

 

Novi in izkušeni podjetniki, ki želijo sodelovati v programu podjetniške izmenjave morajo oddati spletno prijavo prek uradne spletne strani programa www.erasmus-entrepreneurs.eu, dodati k e-prijavi življenjepis (Europass) in poslovni načrt ter izbrati svojo želeno lokalno kontaktno točko-posredniško organizacijo. Lokalna kontaktna točka vas bo usmerjala skozi ves postopek in služila kot kontaktna točka.

 

V Sloveniji je pet lokalnih točk, od teh sta dve v Ljubljani – Tehnološki park Ljubljana in Poligon, zavod za razvoj kreativnih industrij.

 

POLETNI KAMPI V ZDA

Camp Counselors USA je program namenjen študentom, ki bi želeli preživeti delovno poletje v tipičnih ameriških poletnih kampih za otroke. Biti mentor otrokom oziroma ‘Camp Counselor’ je odlična izkušnja za študente, ki lahko na zelo ugoden način večji del poletja preživijo v ZDA, spoznajo ameriško kulturo, navežejo prijateljstva iz celega sveta in izboljšajo znanje tujega jezika.

V Sloveniji program stane 795 €. Cena vključuje povratno letalsko karto, zdravstveno zavarovanje za čas dela v kampu, hrano in bivanje ter žepnino. Višina žepnine je odvisna od starosti in dela, ki ga opravljaš. Znaša pa med 750–1050$.

 

Pogoji za prijavo:

  • starost med 18 in 29 let
  • za Camp Counselorja status študenta ni obvezen (za Support Staff ga potrebuješ)
  • aktivno znanje angleščine
  • izkušnje in veselje do dela z otroki.

 

Aktualno ponudbo kampov in del si lahko ogledaš na spletni strani Nomaga, ki v Sloveniji koordinira projekt. Tam lahko preveriš tudi termine odhodov in roke za prijavo.

 

POLETNO DELO V ZDA

Program Work Experience CCUSA v Sloveniji deluje že od leta 2000. Možnost programa poletnega dela v Združenih državah Amerike mednarodnim študentom omogoča spoznavanje  države na svoboden, avanturističen način in z najmanjšimi možnimi stroški. Poletno delo v ZDA je najboljši in najcenejši način, da združiš delo, potovanje in zabavo.

 

Program omogoča največ štirimesečno delo na številnih lokacijah po ZDA, predvsem so na voljo sezonska delovna mesta v turističnem sektorju. Na teh lokacijah čez poletje delajo večinoma študentje s celega sveta, ki želijo svoje poletje preživeti ob delu in zabavi v drugačnem okolju, z novimi prijatelji.

 

Tisti, ki smo se programa že udeležili, menimo, da je to investicija v prihodnost. V ZDA pridobiš pomembne delovne izkušnje v mednarodnem kolektivu, izboljšaš znanje angleščine in spoznaš vrstnike s celega sveta. Po končanem delu se s prisluženim denarjem lahko odpraviš še na potovanje po ZDA ali pot nadaljuješ kam v Južno Ameriko.

 

To je priložnost, da poletje preživiš popolnoma drugače! Lahko si skrbnik v svetovno znanem nacionalnem parku, receptor ali vratar v hotelu, animator v znanem zabaviščnem parku, natakar v letoviški restavracij … Opravljaš lahko večino sezonskih del, poiščeš si lahko tudi dodatno delo.

 

Pogoji za prijavo

  • status študenta na eni izmed slovenskih fakultet/višjih šol, ne glede na državljanstvo (status dijaka žal ne zadostuje),
  • starost med 18 in 29 let,
  • znanje pogovorne angleščine,
  • za Placement/Skype program je pogoj, da si za delo na voljo vsaj 3 mesece, hkrati pa mora biti prvi dan, ko že lahko pričneš z delom v ZDA, vsaj med 25. in 30. junijem ali prej.

 

Več informacij o prijavi in samem dobiš pri agenciji Nomago, ki v Sloveniji izvaja program poletnega dela v ZDA.

 

DELO IN ŠTUDIJ V AVSTRALIJI

Želiš združiti delo in študij v Avstraliji? Čakajo te številne priložnosti. Izbiraš lahko med različnimi študijskimi programi: podjetništvo, turizem, IT, okoljevarstvo, marketing, kuharstvo, športna vzgoja, fitnes, surfanje, masaža itd. Pogoj je polnoletnost in povečini znanje angleščine na stopnji

upper intermediate. Znanje angleščine šole preverjajo s svojim testom, zato posebnih potrdil ne potrebuješ.

 

Na voljo so naslednji študijski programi:

·         ACSF (Brisbane, Sydney, Melbourne, Perth): Sport and Recreation, Massage Therapy, Fitness,

·         Eagle Academy (Brisbane, Southport, Coolangatta): Sports and Recreation, Fitness, Outdoor Recreation, Sport Development,

·         Envirotech (Byron Bay, Gold Coast, Currumbin Valley): Environmental sciences, IT, Business, Hospitality, Leadership & Management, Marketing, Culinary, Childhood Education.

 

Študijski program si lahko izbereš sam ali pa ti pri komunikaciji s šolo in urejanjem vize pomaga Nomago.

Študij v tujini

ERASMUS+

Erasmus+ študentom omogoča opravljanje dela študija v kateri od drugih držav članic Evropske unije ali partnerskih državah. Mobilnost traja od 3 do 12 mesecev, poteka pa prek visokošolskih zavodov. Študentje se morajo zato zglasiti v mednarodni pisarni svojega visokošolskega zavoda, kjer jim bodo pojasnili, kdaj so roki prijave in na katerih visokošolskih zavodih lahko študirajo.

Študentje lahko mobilnost izkoristijo na vsaki stopnji študija posebej – torej 12 mesecev v času dodiplomskega, 12 mesecev v času magistrskega itd.

Erasmus+ študij in praksa se izključujeta. To pomeni, da lahko na posamezni stopnji študent izkoristi 12 mesecev mobilnosti, pri čemer ni pomembno kolikšen del predstavlja študij in kolikšnega praksa.

Študent, ki se odloči za Erasmus+ študijsko izmenjavo, ni avtomatično upravičen do štipendije. Zanjo mora posebej zaprositi prek Službe za mednarodno sodelovanje posamezne univerze. Višina je odvisna od števila prijav, ne pokrije pa vseh stroškov. Tisti študentje, ki prejemajo nacionalno štipendijo so do nje upravičeni tudi za čas izmenjave.

 

BILATERALNE IZMENJAVE

Številni visokošolski zavodi v Sloveniji ponujajo tudi možnost študijske izmenjave v tujini prek bilateralnih dogovorov. Ti ponavadi omogočajo študij v ZDA, državah Balkana, v južnoameriških in azijskih državah.

 

 

Za priložnosti, ki jih ponuja visokošolski zavod, na katerem študiraš, se lahko obrneš na mednarodno pisarno. 

X
X