Skip to content

MLADINSKA SFERA

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Mladinske organizacije

Mladinski svet Domžale

Mladinski svet Domžale (MSD) je bil ustanovljen v decembru 2001 na pobudo skupine mladih, predstavnikov lokalnih mladinskih društev, strankarskih podmladkov, tabornikov in skavtov. MSD deluje z namenom, da bi povezoval in spodbujal medsebojno sodelovanje mladinskih organizacij v občini, pomaga ustvarjati ugodne pogoje, da je delovanje vseh organizacij, ki delajo z mladimi, lažje, boljše in še aktivnejše. Tako, kot je za mladinski sektor splošno značilno, da je dinamičen, je skozi leta dinamično tudi število in sestava članstva MSD. Trenutno je v delovanje aktivno vključenih naslednjih devet organizacij:

MSD na prvem mestu mladinskim organizacijam nudi platformo, kjer se lahko povezujejo, promovirajo svoje dogodke in najdejo pomoč pri izvajanju dejavnosti. To dosega z rednim mesečnim srečevanjem predstavnikov članic, aktivnim spletnim delovanjem in posredno tudi preko vseh ostalih svojih dejavnosti. Poleg te „horizontalne“ povezave se MSD trudi biti tudi glavni povezovalec mladih in občinskih odločevalcev, torej „vertikalni“ člen med mladimi in vsemi, ki imajo vpliv na njihovo udejstvovanje v občini. To skuša doseči z raznimi okroglimi mizami, soočenji političnih kandidatov in v zadnjem času prek Komisije za mladinska vprašanja, ustanovljene pri županu Občine Domžale.

X
X