Skip to content

STANOVANJE

Gremo mi na svoje!

Stanovanje

Osamosvojitev je eden izmed največjih korakov v življenju mladih. Pod to spada tudi selitev na svoje, kar pa s seboj prinese nešteto vprašanj in izzivov.

Za vprašanja o iskanju in najemu stanovanja, nejasnosti pri birokraciji, težavah z najemodajalcem ali stanovanjem in vse ostale informacije o stanovanjskih situacijah vam je na voljo stanovanjska svetovalnica Mladinskega sveta Slovenije:
http://mss.si/stanovanjska-svetovalnica

Občina Domžale ima certifikat Mladim prijazne občine in v okviru tega se delajo pomembni koraki za mlade v tej občini. Sprejeta je bila Strategija za mlade 2018-2023, kjer je določenih 7 strateških ciljev, med njimi tudi stanovanjska politika za mlade. Ta je določala, da so bili mladi in mlade družine v prednostni kategoriji na lanskoletnem javnem razpisu za dodelitev neprofitnih stanovanj v najem. Žal pa na občinski upravi niso znali povedati, kdaj bo potekal naslednji javni razpis za dodelitev neprofitnih stanovanj.

Na spletni strani Stanovanjskega sklada Republike Slovenije lahko najdete informacije v zvezi z najemi, odkupi, neprofitnimi stanovanji in razpisi za stanovanja po celi državi:
http://ssrs.si/

Republika Slovenija vsako leto razpiše subvencije za najemnine. Podatke glede izračuna višine subvencije in tega, ali ste upravičeni do subvencije najemnine si lahko ogledate na povezavi:
http://www.mddsz.gov.si/si/uveljavljanje_pravic/

Pogosto mladi razmišljajo tudi o gradnji svoje lastne hiše. Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje, kar pa je ponavadi zapleten, dolgotrajen in drag postopek. Koraki za pridobitev gradbenega dovoljenja so pojasnjeni na spletni strani Ministrstva za javno upravo:
https://e-uprava.gov.si/podrocja/nepremicnine-in-okolje/nepremicnine-stavbe/gradbeno-dovoljenje.html

Za pomoč pri financiranju gradnje hiše ali nakupu stanovanja se veliko ljudi odloči za stanovanjski kredit. Za sklenitev kredita ima vsaka banka svoje pogoje. Redna zaposlitev za nedoločen čas in stalno prebivališče v Republiki Sloveniji sta osnovna pogoja, ostalo pa je odvisno od višine kredita in časa odplačevanja. Pred sklenitvijo kredita se je dobro posvetovati s svetovalcem o dodatnih stroških, različnih možnostih in višini mesečnega obroka kredita. Pred odločitvijo pri kateri banki se bo kredit sklepal, pa je pametno primerjati ponudbo stanovanjskih kreditov. To lahko storiš na spodnji povezavi:
https://www.zps.si/index.php?option=com_osebnefinance&view=primkredita

X
X