Skip to content

ZAPOSLOVANJE MLADIH

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Zaposlovanje mladih

EURES: Evropski portal za zaposlitveno mobilnost

Prvi korak pri iskanju dela v državah članicah EU/EGP (Evropske unije in Evropskega gospodarskega področja) in Švici je obisk EURES evropskega zaposlitvenega portala. Na portalu lahko pregleduješ skoraj milijon prostih delovnih mest, vneseš svoj življenjepis ter preveriš delovne in življenjske pogoje v državah članicah EU/EGP in Švici. Velik del informacij je dostopen tudi v slovenskem jeziku.


Po podatkih Evropskega zaposlitvenega portala so najbolj iskani poklici: sistemski inženirji in programerji, kuharji, vodje strežbe, natakarji, prodajalci, računalniški strokovnjaki, varilci. Veliko možnosti za zaposlitev v Evropi ima medicinsko osebje ter kandidati, ki bi želeli opravljati sezonska dela.


Delovne izkušnje v tujini, vodenje projektov, pogajalske izkušnje, znanstveno raziskovanje, računalniška znanja ter znanje tujih jezikov so usposobljenosti, ki jih evropski delodajalci najpogosteje zahtevajo od kandidatov za prosta delovna mesta. Znanje jezika države, v kateri iščete službo, je načeloma obvezno. Je pa raven jezika odvisna od delovnega mesta. Če iščete delo v pisarni, je nujno znanje jezika. Znanje angleškega jezika zadostuje za delo v mednarodnih podjetjih ali za delo na IT področju.


Za neposredno pomoč pri iskanju zaposlitve v državah EU, EGP in Švici lahko:

• pokličete EURES svetovalca na Zavodu RS za zaposlovanje,

• se po predhodnem telefonskem dogovoru oglasite pri EURES svetovalcu,

• pošljete elektronsko sporočilo na elektronski naslov eures@ess.gov.si.

 

DROP’PIN@EURES

V okviru Euresa deluje tudi platforma Drop’pin@EURES, ki je namenjena mladim. Na njem so objavljene aktivnosti, ki mladim omogočajo, da naredijo prve korake na trg delovne sile. Te aktivnosti vključujejo vajeniška mesta, pripravništva, usposabljanja, tečaje eUčenja, jezikovna usposabljanja, mentorstvo in različne socialne storitve (npr. pomoč pri nastanitvi).

 

ZAPOSLITEV V INSTITUCIJAH EU

Pri zaposlitvah v institucijah EU pričakujete širok razpon priložnosti za kariere, s priložnostjo ustvariti resničen in dolgoročen vpliv. Za študente v zadnjih letnikih in diplomante so na različnih področjih na voljo vstopna delovna mesta – od prava, gospodarstva ali jezikov, kot tudi na področju splošnih politik ali vodij projektov. Sodelujete lahko pri snovanju zakonodaje, pomagate pri implementaciji evropskih zakonov, razvijate komunikacijske strategije ter upravljate s projekti ali viri.


Delo poteka v evropskih institucijah, kot so Evropski parlament, Svet EU ali Evropska komisija. Večina EU institucij je situiranih v Bruslju ali Luksemburgu, kjer lahko živite in delate v mednarodnem okolju.


Za uspešno prijavo morate dokazati, da imate močne analitične, organizacijske in komunikacijske sposobnosti, željo po doseganju najboljših možnih rezultatov, sposobnost učinkovitega dela v večkulturnih timih in potencial za vodstveni in osebno razvoj. Kandidati so izbrani preko odprtega postopka, ki je sestavljen iz naslednjih korakov:

·         Prvi krog testov, ki se opravljajo preko računalnika v centrih v vsej Evropi.

·         Najboljši udeleženci prvega kroga se udeležijo testa v Bruslju ali Luksemburgu.

·         Udeleženci z najboljšimi rezultati so dodani v bazo podatkov (rezervni seznam), iz katerega so izbrani bodoči zaposleni: to pomeni, da imate možnost, da ste izbrani za zaposlitveni razgovor v eni izmed EU institucij. 

Glavni zaposlovalni cikel se ponavadi odpre spomladi, vendar vse institucije EU ponujajo plačana pripravništva prek celega leta, kar je odličen način, kako spoznati kariere v institucijah EU.

 

Informacije o tem, kako se prijaviti, dobite tukaj.


EVROPSKA SOLIDARNOSTNA ENOTA – PRIPRAVNIŠTVA IN ZAPOSLITVE

Pripravništva in zaposlitve, kot so opredeljena v posebnem kontekstu programa Evropska solidarnostna enota, nudijo mladim priložnosti za delovno prakso ali zaposlitev, kar pomaga okrepiti njihove veščine in izkušnje ter tako izboljšuje njihovo zaposljivost in lajša prehod na trg dela.

 

Zaposlitve

Zaposlitev za polni delovni čas traja od 3 do 12 mesecev in je plačana s strani organizacije, ki zaposli udeleženca, vpisanega v evropsko solidarnostno enoto. Delovna mesta vključujejo vidik učenja in usposabljanja ter temeljijo na pisni pogodbi o zaposlitvi, ki je skladna z vsemi pogoji zaposlovanja v nacionalni zakonodaji in/ali področnih kolektivnih pogodbah v državi, kjer delo poteka. Delovno mesto se lahko nahaja v državi, ki ni država stalnega prebivališča udeleženca (čezmejne napotitve), ali v državi, kjer ima udeleženec stalno prebivališče (napotitve znotraj države).

 

Pripravništvo

Delovna praksa za polni delovni čas traja od 2 do 6 mesecev in je plačana s strani organizacije, ki je odgovorna za pripravništvo udeleženca, vpisanega v evropsko solidarnostno enoto. Pripravništva vključujejo vidik učenja in usposabljanja, ki pomagata udeležencem pridobiti relevantne izkušnje in razvijati kompetence za svoj osebni, izobraževalni, socialni, državljanski in profesionalni razvoj. Temeljiti mora na pisnem sporazumu o pripravništvu, sklenjenem ob začetku pripravništva v skladu z ustreznimi predpisi države, v kateri pripravništvo poteka. Pripravništva ne smejo biti nadomestek za zaposlitev in morajo biti jasno ločena od prostovoljskih aktivnosti, tako s finančnega kot z organizacijskega vidika. Pripravništva lahko potekajo v državi, ki ni država stalnega prebivališča udeleženca (čezmejne napotitve), ali v državi, kjer ima udeleženec stalno prebivališče (napotitve znotraj države). 

 

Tako pripravništva kot zaposlitve so namenjene mladim med 18. in 30. Letom starosti. Pogoj za udeležbo je registracija na portalu evropske solidarnostne enote.

 

 

Kriti so potni stroški, organizacijska podpora (podpora udeležencem, stroški upravljanja), dodatek za selitev za udeležence, jezikovna podpora, podpora za vključevanje, zavarovanje in izredni stroški. Več informacij najdete na spletni strani MOVIT, nacionalne agencije za Evropsko solidarnostno enoto.

X
X