Štipendije Ad futura za študij v tujini za leto 2022

Štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je objavil javni razpis štipendij za študij v tujini za leto 2022. Razpisa je namenjen štipendiranju študija na tujih izobraževalnih ustanovah za posamezno raven izobraževanja in pridobitev javno veljavnega spričevala za dodiplomski in podiplomski študij.

Štipendija se lahko dodeli za šolnino v višini nepokritega deleža šolnine oziroma največ 15.000,00 EUR letno in življenjske stroške največ v višini 7.200,00 EUR, 12.000,00 EUR ali 15.000,00 EUR za posamezno študijsko leto, odvisno od države ali kraja, kjer se študent izobražuje.

Vloge z ustrezno dokumentacijo morajo biti predložene Javnemu štipendijskemu, razvojnemu, invalidskemu in preživninskemu skladu Republike Slovenije, Dunajska 20, 1000 Ljubljana (s pripisom: »vloga za 317. javni razpis«).

Rok za prijavo na razpis je 15. april 2022!

Več informacij, celotno besedilo razpisa in pravne podlage za razpis najdete tukaj.