Razpis celoletnih štipendij za dijake in študente v občini Domžale za šolsko/študijsko leto 2020/2021

Občina Domžale razpisuje celoletne štipendije za dijake in študente v Občini Domžale za šolsko/študijsko leto 2020/2021:

  • do 5 celoletnih štipendij za nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in ki s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate,
  • do 1 celoletno štipendijo za nadarjenega študenta, ki se izobražuje v državah članicah Evropske Unije, z izjemo Republike Slovenije in ki s svojo nadarjenostjo dosega izjemne rezultate,
  • do 5 celoletnih štipendij za dijake, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega z odlokom določenega zneska,
  • do 4 celoletne štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji za deficitarne poklice

Višina mesečne štipendije znaša 181 EUR za dijake in 237 EUR za študente in se ob izpopolnjevanju pogojev in meril iz odloka izplačujejo dijakom najdlje do 5. ravni izobrazbe, študentom pa najdlje do 7. ravni izobrazbe. Štipendija za nadarjene študente, ki se izobražujejo v državah članicah Evropske Unije, z izjemo Republike Slovenije, se izplačuje največ eno študijsko leto.

 

Kandidati morajo izpolnjevati naslednje pogoje:

  • morajo biti državljani Republike Slovenije,
  • morajo imeti stalno prebivališče v občini Domžale,
  • morajo biti vpisani kot dijaki ali študenti za polni učni ali študijski čas,
  • ne smejo biti ob prvem vpisu v prvi letnik poklicne oziroma strokovne šole ali gimnazije starejši od 18 let ali ob prvem vpisu v prvi letnik višješolskega ali visokošolskega izobraževanja oziroma ob prvem vpisu na prvo ali drugo stopnjo izobraževanja starejši od 26 let,
  • ne smejo biti zaposleni,
  • študenti, ki bodo kandidirali za štipendijo nadarjenim študentom, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji morajo imeti opravljene vse obveznosti preteklih študijskih let za raven, za katero bodo kandidirali na javnem razpisu.

Več pogojev za pridobitev določene štipendije najdete TUKAJ.

 

Obrazec »Vloga za dodelitev štipendije« z ustreznimi prilogami naj kandidati pošljejo priporočeno najkasneje do srede, 14. oktobra 2020 na naslov OBČINA DOMŽALE, Oddelek za družbene dejavnosti, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali oddajo osebno na vložišču Občine Domžale, soba 4.

Obvezni obrazec Vloga za dodelitev štipendije lahko dvignete na vložišču Občine Domžale oziroma je objavljen na spletni strani Občine Domžale pod rubriko: Razpisi.

Več informacij o razpisu, pogojih za pridobitev štipendije najdete TUKAJ.