Prijave za štipendije Univerze na Primorskem so odprte

Univerza na Primorskem je objavila javni poziv za pridobitev štipendije iz Štipendijskega sklada Univerze na Primorskem v študijskem letu 2020/2021.

Štipendijski sklad Univerze na Primorskem temelji na partnerstvu med Univerzo na Primorskem, občinami in gospodarstvom. Namenjen je nagrajevanju in spodbujanju najboljših študentov UP, ponudbi teh študentov delodajalcem še v času študijskega procesa in zagotavljanju možnosti za zaposlitev študentov takoj, ko zaključijo s študijem. Cilj sklada je obenem spodbuda vseh študentov UP k čim boljšim študijskim uspehom.

Univerza na Primorskem s tem javnim pozivom vabi vse:

  • kandidate za vpis v študijske programe UP 1., 2. ali 3. stopnje in
  • študente, ki bodo v študijskem letu 2020/2021 vpisani v študijske programe 1., 2. ali 3. stopnje na UP,

da se prijavijo na ta javni poziv in tako izrazijo svoj interes za vključitev v sklad.

Kandidati za štipendijo izrazijo svoj interes na javni poziv z oddajo vloge. Z vključitvijo v sklad so izbrani kandidati vključeni v posebno evidenco najboljših študentov UP in tako pridobijo možnost za sklenitev praviloma enoletne pogodbe o štipendiranju. Pogodbe o štipendiranju bodo sklenjene med UP, partnerji sklada (delodajalci) ter študenti, pri katerih bo obstajal vzajemen interes za sklenitev pogodbe. S podpisom pogodbe o štipendiranju se študent zaveže, da se bo v primeru ponujene zaposlitve s strani partnerja sklada, po zaključenem izobraževanju zaposlil vsaj za toliko časa, kolikor je prejemal štipendijo.

Višina štipendije za študijsko leto 2020/2021 znaša 200,00 EUR/mesec oziroma 2.000,00 EUR na študijsko leto.

Roki za oddajo vlog:

  • 15.5.2020,
  • 15.6.2020,
  • 15.7.2020,
  • 15.8.2020,
  • 30.9.2020.

Več informacij najdete TUKAJ.