Povabilo postani Mlada županja in Mladi župan Občine Domžale – podaljšan rok za oddajo vlog!

Občina Domžale prvič objavlja Povabilo postani MLADA ŽUPANJA IN MLADI ŽUPAN. Povabilo Postani mlada županja in mladi župan je namenjeno vsem mladim občankam in občanom, ki so stari od 18 do 26 let ter želijo s svojimi idejami sooblikovati prihodnost občine Domžale.

Županja je pojasnila: »S povabilom želimo mlade vključiti v politiko in jim pokazati, da je politika lahko lepo orodje za oblikovanje naše skupnosti. Vse zainteresirane vabim, da se prijavijo.« Poudarila je, da je vloga mladih pomembna danes, ko načrtujemo prihodne korake v občini, še bolj pa bo pomembna v prihodnje, ko bodo prevzeli vodenje občine. Kot je pojasnila mag. Renata Kosec, je pri pregledu primerov dobrih praks v tujini ugotovila, da pozitivna izkušnja na konkretnih primerih mlade uči, da je politika dobro orodje za oblikovanje njihove in s tem naše skupine prihodnosti. Prav zato se je odločila, da povabijo dva in da je mandat dvoleten. Za podporo delovanju institutu Mlada županja in Mladi župan je bila kot posvetovalno telo županje že ustanovljena Komisija za mladinska vprašanja.

Mlada županja in mladi župan bosta lahko sodelovala na vseh, za občino pomembnih dogodkih, od protokolarnih dogodkov ob občinskem prazniku do priprave proračuna in drugih vsebin pomembnih za delovanje občine. Predvsem pa je pomembno, da bosta s svojimi smelimi idejami in drugačnimi pogledi sooblikovala prihodni razvoj občine.

Razpis bo odprt do 31. marca 2023, do 12. ure. Mladi lahko prijavo oddate na vložišču Občine Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale, vlozisce@domzale.si.

Rok za oddajo vloge je podaljšan do 15. aprila 2023, do 12. ure.

Vloge bo pregledala županja skupaj z podžupanoma in na osrednji prireditvi ob občinskem prazniku predstavila Mladega župana in Mlado županjo.

 

Vir: Občina Domžale