Natečaj Mladi v Stopnišču 2022

Mladinski center C.M.A.K. Cerkno vabi dijake in študente k sodelovanju na natečaju Mladi v Stopnišču – javnem razpisu za projekt mladega umetnika ali umetnice (do 30. leta starosti) na področju vizualne umetnosti (slikarstvo, ilustracija, grafika, kolaž, fotografija, kiparstvo, instalacija, video, performans, knjiga umetnika, foto knjiga, plakat …).

Namen razpisa Mladi v Stopniščuje, da mladim ustvarjalcem omogoči predstavitev v galeriji, kjer se spoznajo z organizacijo in izvedbo razstave. Izbranim prijaviteljem bo omogočena strokovna (izbor del, postavitev razstave, oblikovanje plakata in letaka) in tehnična pomoč (orodje, oprema), predstavitev in promocija v medijih ter kritje potnih stroškov in otvoritvene pogostitve.

Izbrali bodo projekte, ki se bodo v letu 2022 predstavili s samostojno ali skupinsko razstavo v galeriji Stopnišče Mladinskega centra C.M.A.K. Cerkno. Na razpis se lahko prijavi en sam avtor ali več avtorjev skupaj. Pri izbiri bo upoštevana izrazna in vsebinska izvirnost.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Cerkljanski mladinski alternativni klub