Mednarodni dan mladih

12. avgusta praznujemo mednarodni dan mladih. 

Združeni narodi so leta 1999 razglasili 12. avgust za mednarodni dan mladih z namenom, da se vsako leto razpravlja o različnih vprašanjih, ki zadevajo mlade, in opozarja na njihovo pomembno vlogo v družbi na splošno. V letu 2021 je vodilna tema mednarodnega dneva mladih preoblikovanje prehranskih sistemov, pa tudi sledenje ciljem Agende 2030, kot so preprečevanje revščine in socialne izključenosti ter preprečevanje globalnega segrevanja. SURS je ob mednarodnem dnevu mladih pripravil posebno objavo, kjer so predstavili nekatere izmed teh tem s statističnimi podatki.

Povzemamo nekaj ključnih podatkov:

  • Od 1991 se je delež mladih zmanjšal z 22,5 % na 14,7 %.
  • Večina mladih prebivalcev Slovenije, starih od 18 do 24 let, je vključenih v izobraževanje: V zadnjih treh desetletjih se je vključenost v izobraževanje zvišala. V srednjih šolah se je v šolskem letu 2020/21 izobraževalo nekaj več kot 96 % vseh mladih iz starostne skupine 15–18 let. Študijsko aktivnih je bilo skoraj 58 % mladih iz starostne skupine 19–23 let, kar je 35 odstotnih točk več kot pred skoraj 30 leti.
  • Brezposelnost in mladi: Po izračunih Zavoda RS za zaposlovanje je stopnja registrirane brezposelnosti v Sloveniji v maju 2021 je znašala 7,7 %. Med mladimi aktivnimi prebivalci, starimi od 15 do 24 let, je bilo registriranih brezposelnih 13,8 %, kar je 6 odstotnih točk nad povprečjem celotne populacije. Stopnja registrirane brezposelnosti med 25- do 29-letniki je bila bližja stopnji, ki velja za celotno populacijo (8,5 %).
  • Brezposelnost je pogosto povezana s tveganjem revščine in socialne izključenosti, čemur letos posveča pozornost tudi mednarodni dan mladih.
  • Mladi so zdaleč največji uporabniki javnega prevoza: Mladi (15–25 let) se v precej večji meri kot prebivalci, stari 26 ali več let, na pot odpravijo z uporabo javnega prevoza. Na ta način v enem letu opravijo za tretjino več kilometrov kot vsi, starejši od njih, skupaj.

Več informacij in statističnih podatkov najdete na spletni strani Statističnega urada RS. Do strani lahko dostopate TUKAJ.

 

Vir: Statistični urad RS