Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v letu 2021

Občina Domžale je objavila Javni razpis za sofinanciranje športnih in rekreativnih programov v letu 2021.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje športnih in rekreativnih programov:

  • prostočasnega športa mladih,
  • športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport,
  • kakovostnega in vrhunskega športa,
  • športa za zdravje ter
  • strokovnih nalog v športu.

Na podlagi javnega razpisa lahko kandidirajo naslednji zasebni izvajalci športnih programov, ki delujejo na območju občine Domžale:

  • športna društva in športne zveze,
  • pravne osebe, registrirane za opravljanje dejavnosti v športu,
  • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
  • samostojni podjetniki posamezniki, registrirani za opravljanje dejavnosti v športu,
  • zasebni športni delavci.

Več informacij in razpis najdete TUKAJ.

Rok za oddajo vloge je 11. 1. 2021.