JAVNI RAZPIS ZA SOFINANCIRANJE JAVNIH KULTURNIH PROGRAMOV IN PROJEKTOV V OBČINI DOMŽALE V LETU 2021

Občina Domžale objavlja javni razpis za sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi.

Pogoji za sofinanciranje:

  • fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost s področja za delo z mladimi (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost vlagatelja za izvajanje projektov in programov dela z mladimi, je potrebno priložiti dokazilo o registrirani dejavnosti za izvajanje navedenih programov – npr. kopija ustanovitvenega akta prijavitelja),
  • program oziroma projekt se izvaja na območju občine Domžale ali za občane občine Domžale,
  • prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih občinskih proračunskih postavk,
  • prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.

Okvirna vrednost razpoložljivih sredstev za javni razpis znaša v letu 2021 do 20.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog 23. 4. 2021

Več informacij o razpisu in prijavi najdete TUKAJ.

 

Vir: Občina Domžale