Skip to content

ZDRAVJE MLADIH

S skupnimi močmi za boljšo prihodnost

Zdravje mladih

Zdravstvo v Domžalah

Zdravstveni dom Domžale je javni zdravstveni zavod, ki zagotavlja osnovno zdravstveno varstvo na primarni ravni in storitve nekaterih specialističnih služb prebivalcem Občine Domžale, Občine Lukovica, Občine Mengeš, Občine Moravče in Občine Trzin, skupaj več kot 58.000 prebivalcem. Poslanstvo ZD Domžale je zagotavljati občanom čim boljšo zdravstveno oskrbo v primeru bolezni in poškodb, izvajati učinkovito nujno medicinsko pomoč ter vzgajati in motivirati ljudi za zdrav način življenja.
https://www.zd-domzale.si/

Zagotavljanje skladnega razvoja in delovanja ženskega organizma je osnovno poslanstvo Dispanzerja za ženske. Zdravstveno varstvo žensk se prične že v zgodnjem otroštvu in traja do pozne starosti ter zajema vse fiziološke in patološke procese, ki so specifični za ženski organizem.  V ZD Domžale opravljajo preventivne preglede (predpisovanje zaščite pred zanositvijo in spremljanje predpisane zaščite, odvzem PAPA brisa za zgodnje odkrivanje raka na materničnem vratu, spremljanje nosečnosti, UZ v nosečnosti), kurativne preglede (odkrivanje in zdravljenje ginekoloških bolezni, odkrivanje in zdravljenje težav v nosečnosti, konziliarne preglede) in zdravstveno vzgojno dejavnost (šola za starše, svetovanje o zdravi spolnosti, svetovanje o cepljenju proti HPV).

Duševno zdravje

V svetovalnici se lahko oglasiš, ko se srečaš s težavami kot so odnosi v razredu, samopodoba, telesna teža, odnosi doma, učenje učne snovi… Prostori se nahajajo v kletnih prostorih zdravstvenega doma. Za termin piši ali pokliči na marjana.hostnik@zd-domzale.si ali 01/ 824 52 00.

Svetovalnica je namenjena reševanje težav, ki so povezane z odraščanjem. Mladi, ki običajno prihajajo na svetovalnico se srečujejo s težavami kot so težave v šoli, pomanjkanje samozavesti, napadi panike, anksioznost, ljubezenske težave, odnosi s starši, stres, motnje hranjenja, zaprtost vase, težave pri vključevanju v družbo… Za termin pokliči na 040 255 568 ali piši na info@czm-domzale.si. Obiski so brezplačni.

Program Naj noben otrok ne izostane je namenjen delu z otroki in mladostniki pri krepitvi čustvenega razvoja in lastne samopodobe ter pomoči mladostnikovim skrbnikom pri razvijanju bolj kvalitetnega odnosa z otroki. Program sofinancira Občina Domžale in je za občane Domžal brezplačen. Program je namenjen psihosocialni pomoči otrokom in mladostnikom iz ogroženih družin.

Projekt je namenjen mladim, pretežno osnovnošolcem, s težavami na učnem področju, s čustvenimi in vedenjskimi motnjami, težavami v družinskih odnosih… Gre za učno in psihosocialno pomoč otroku, ki jo izvajamo preko naših prostovoljcev, enkrat-dvakrat tedensko, po dve šolski uri. Pomoč se odvija na domovih družin. 

Kontaktna oseba: Simona Pirc Jenko, simona.pirc@gov.si

SCOMS je javni zavod, strokovna ustanova, usmerjena v varovanje duševnega zdravja otrok in mladostnikov. Pomagajo otrokom, mladostnikom in staršem pri razreševanju učnih, čustvenih, vzgojnih, vedenjskih, psihosocialnih in psihiatričnih motenj in težav.

Zasvojenosti

Združenje DrogArt je zasebna neprofitna volonterska organizacija, ustanovljena leta 1999 z namenom zmanjševanja škodljivih posledic drog in alkohola med mladimi. Glavna področja delovanja so informiranje, svetovanje in psihosocialna pomoč, terensko delo na prizoriščih nočnega življenja, dnevno terensko delo s psihosocialno pomočjo z mladimi uporabniki drog, izvajanje izobraževanj in delavnic z namenom zmanjševanja škode na področju drog in alkohola med mladimi.

Logout je prvi specializirani center pomoči ob različnih tveganih spletnih vedenjih, ki je bil ustanovljen leta 2010. Njihovo primarno področje je digitalna zasvojenost.

Društvo Projekt Človek je nevladna, humanitarna  in neprofitna organizacija, ki izvaja  programe za samopomoč, terapijo in socialno rehabilitacijo oseb z različnimi oblikami zasvojenosti. Društvo ponuja različne oblike pomoči, vključno s programom za otroke in mladostnike. https://www.projektclovek.si/

Anonimni alkoholiki so skupnost moških in žensk, ki si delijo izkušnje, moč in upanje, tako da bi lahko rešili skupni problem in pomagali drugim, da bi okrevali od alkoholizma.

 http://www.aa-slovenia.si/

Društvo Al-Anon za samopomoč družin alkoholikov je skupnost moških in žensk ter otrok, katerih življenja so (bila) prizadeta zaradi pitja družinskega člana ali prijatelja. Del Družinskih skupin Al-Anon je Alateen, skupnost najstnikov, ki jih je prizadelo pitje družinskih članov ali njihovih bližnjih prijateljev.

https://www.al-anon.si/

Pomoč zasvojenim in njihovim svojcem.  Program je namenjen celoviti psihosocialni obravnavi posameznikov, ki so se znašli v stiski, povezani z uživanjem prepovedanih drog in drugih oblik zasvojenosti (kemičnih in nekemičnih), lahko tudi v različnih kombinacijah. Preko različnih vrst spremljanja, vodenja, strokovnih delavnic in terapevtskega dela, lahko udeleženci programa sprejmejo odločitev za življenje brez drog, alkohola ali drugih škodljivih substanc in se vključijo v celodnevno večmesečno obravnavo.

Več informacij o programu najdete TUKAJ

LGBTQ+ teme

DIC Legebitra je civilnodružbena organizacija LGBT, ki deluje na področjih človekovih pravic, izobraževanja, duševnega, fizičnega in spolnega zdravja ter se zavzema za družbene in sistemske spremembe, ki temeljijo na spoštovanju spolne usmerjenosti, spolne identitete in/ali spolnega izraza. S kontinuiranim zagotavljanjem dostopnih, zaupnih in strokovnih storitev omogočamo podporo in opolnomočenje posameznicam_kom, skupnostim LGBT in osebam s hivom.

https://legebitra.si/

Zavod TransAkcija deluje za podporo, informiranje, opolnomočenje in zavezništvo transspolnih oseb v Sloveniji, naše ključno poslanstvo pa je zagovorništvo človekovih pravic in svoboščin transspolnih in cisspolno nenormativnih oseb.

Namen Društva Parada ponosa je prispevati k vzpostavitvi družbe, ki bo nediskriminatorna, vključujoča in odprta do vseh posameznic_kov, ne glede na njihov spol, spolno usmerjenost, spolno identiteto ali katerokoli drugo osebno okoliščino. Ustanovljeno je z namenom uresničevanja človekovih pravic in interesov lezbične, gejevske, biseksualne, transspolne, interspolne in queer (v nadaljevanju LGBTIQ) populacije. Društvo deluje kot mladinska, prostovoljska, samostojna in nepridobitna organizacija civilne družbe.

 Na Društvu DIH stremijo k opolnomočenju in dobremu počutju LGBTIQA+ posameznic_kov in skupnosti v Sloveniji. Preko aktivnosti želijo doseči večje poznavanje, razumevanje, vidnost, ozaveščenost in zastopanost LGBTIQA+ oseb in tem ter se tako borijo proti diskriminaciji in doseganju enakopravnosti in vključevanja LGBTIQA+ oseb. 

Zaupni telefoni

TOM

TOM je telefon za otroke in mladostnike, ki je v prvi vrsti je nastal kot čustvena opora otrokom in mladim, ki se v procesu odraščanja srečujejo z različnimi vprašanji, dilemami ali stiskami. Na brezplačni telefonski številki 116 111 lahko svetovalcem zaupajo svoje težave ali jih prosijo za nasvet in dodatne informacije. Anonimnost in zaupnost pogovora in klicateljev sta zagotovljeni. Na ta način želimo mlade vzpodbuditi k razvijanju samozavesti in komunikacijskih spretnosti ter jih pripraviti na samostojno reševanje konfliktnih situacij.

  • TOM telefon: Mladi lahko pokličete na TOM vsak dan, tudi ob nedeljah in praznikih, med 12. in 20. uro na brezplačno številko 116 111.
  • TOM klepetalnica: po urniku, ki je sproti objavljen na spletni strani
  • TOM e-pošta: Lahko jim tudi pišete na  tom@zpms.si ali preko obrazca

Zaupni telefon Samarijan – brezplačni 24 urni telefon za klic v duševni stiski. Posameznik v stiski ima možnost pogovora preko brezplačne telefonske številke 116 123, namenjene odraslim v duševni stiski.

Društvo SOS budi osebam, predvsem ženskam in otrokom, ki doživljajo nasilje, podporo na poti iz nasilja. 

  • SOS telefon je namenjen vsem, ki potrebujete pomoč, podporo, informacije o katerikoli vrsti in obliki nasilja, oblikah pomoči, vaših pravicah in dolžnostih institucij. Klic je brezplačen, 080 11 55.
  • SOS svetovanje po e-pošti: Po e-pošti drustvo-sos@drustvo-sos.si lahko posredujete prijavo nasilja ali za krajše informacije o nasilju ter oblikah pomoči za izhod iz nasilja.

Duševna stiska je situacija, s katero se lahko sreča vsakdo, kadarkoli – od otroštva do starosti. V stiski se je dobro z nekom pogovoriti; z nekom, ki vas posluša in razume. Lahko je to vaš bližnji, vselej pa to ni mogoče. Takrat se lahko obrnete na svetovalce po telefonu.

Pokličete lahko vsako noč med 19. in 7. uro zjutraj. Pogovor bo povsem zaupen, lahko boste ostali anonimni. Prejeli boste  tudi informacije, kam se še lahko obrnete po pomoč. Če ste v stiski ali razmišljate o samomoru, pokličite na (01) 520-99-00. Klic deluje v okviru UPK Ljubljana

  • Krizni center: Krizni center za ženske in otroke, žrtve nasilja – umik na varno in tajno lokacijo v primeru akutnega nasilja. Telefon kriznega centra vam je na razpolago vse dni v tednu, 24 ur na številki 031 233 211.
  • Psihosocialna pomoč ženskam žrtvam nasilja – informiranje o oblikah pomoči, psihosocialno svetovanje, pomoč in podpora: 01 25 11 602.
X
X