Trajnostni piknik na Kidričevem, 7. maj 2022

Vabljeni na trajnostni piknik z dinamičnim in zanimivim programom. Uvodnemu delu bodo sledile delavnice o trajnostnem razvoju, na katerih bodo mladi oblikovali predloge konkretnih ukrepov,  ki bodo predstavljali temelj slovenskih priporočil 9. cikla mladinskega dialoga, na podlagi katerih bodo ministri Sveta EU poleti 2023 sprejeli evropsko Resolucijo. Ena od delavnic bo namenjena tudi spoznavanju delovanja mladinskega delegata OZN in mehanizma EU mladinskega dialoga in s tem promociji mednarodnih možnosti za mlade, s poudarkom na aktivni participaciji oz. sodelovanju pri sprejemanju odločitev na mednarodni ravni. Mladi se bodo spoznali tudi z Agendo 2030 t.j. Agendo za trajnostni razvoj do leta 2030.

Vsi vnaprej prijavljeni udeleženci, stari od 15 do 30 let, bodo prejeli kuponček za brezplačno trajnostno “malico”. Le-to bomo priskrbeli v sodelovanju z lokalnimi pridelovalci hrane. Pripravili bomo tudi stojnice, na katerih se bodo lahko predstavili lokalni pridelovalci, s čemer želimo odpreti možnosti za sodelovanje predvsem mladim kmetom in podjetnikom.

Dogajale se bodo tudi različne igre ter izobraževalna soba pobega (ang. escape room), katero smo zasnovali ambasadorji s pomočjo sodelavcev iz Socialne akademije. S svojim aktivnim sodelovanjem v različnih aktivnostih si bodo mladi povečali možnosti za zmago v nagradni igri, katere glavna nagrada je izlet v Strasbourg.