ŠOS objavlja razpis za denarno pomoč študentom

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je objavila poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči ob izbruhu koronavirusa.

Namen poziva je reševanje trenutne socialne stiske študentov, ki je nastala kot posledica izbruha koronavirusa in onemogočenega opravljanja začasnega in občasnega dela dijakov in študentov (študentskega dela). Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k izboljšanju socialnega položaja študentov v stiski.

Predmet poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v socialni stiski, in sicer v višini 150,00 €.

Celotno besedilo  poziva in prijavni obrazec sta na voljo TUKAJ.

Rok za oddajo prijave je 19. maj 2020.