Razpisa JSKD za sofinanciranje prostorov in opreme za (mladinske) organizacije na področju kulture

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti objavlja dva razpisa za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj mladinske kulturne dejavnosti za leto 2022: https://www.jskd.si/financiranje/mkc/2022/uvod_mkc_22.htm.

Drugi razpis je namenjen sofinanciranju najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2022: https://www.jskd.si/financiranje/prostori-oprema/2022/uvod_prostori_oprema_22.htm

Rok za prijavo na oba razpisa je 30. maj 2022.