Razpis za delovno mesto generalnega sekretarja/generalne sekretarke mladinske zveze Brez izgovora Slovenija

Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija razpisuje delovno mesto generalnega sekretarja oz. generalne sekretarke. Funkcija je opredeljena z osnutkom opisa odgovornosti del v nadaljevanju. Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija bo z izbranim kandidatom sklenila delovno razmerje za določen čas s polnim delovnim časom.

Vse zainteresirane prosijo, da v svojem življenjepisu izhajajo iz preteklih delovnih izkušenj na tem področju, v motivacijskem pismu pa zapišejo tudi vizijo svojega delovanja v organizaciji.

Obvezni pogoji:
● delo v mladinski ali drugi nevladni organizaciji vsaj 2 leti, zaželeno na vodstvenem položaju
● vodenje in upravljanje NVO projektov obsega nad 10.000 evrov, zaželeno tudi mednarodnih projektov (projekti Erasmus+ in pred tem programa Mladi v akciji so prednost),
● poznavanje mladinskega dela, mladinskega sektorja in problematike mladih,
● poznavanje različnih razpisov in programov za sofinanciranje dejavnosti,
● možnost opravljanja dela tudi izven delovnega mesta/pisarne – po potrebi na drugem delu Slovenije ali v tujini.

Rok za prijavo je 20. februar 2022!

Več informacij je na voljo na: https://www.noexcuse.si/novice/brez-izgovora-slovenija-razpisuje-delovno-mesto-genetralnega-sekretarja/