RAZPIS CELOLETNIH ŠTIPENDIJ ZA DIJAKE IN ŠTUDENTE V OBČINI DOMŽALE ZA ŠOLSKO/ŠTUDIJSKO LETO 2020/2021

Občina Domžale je objavila razpis celoletnih štipendij za dijake in študente v občini Domžale za šolsko/študijsko leto 2020/21.

Razpisujejo naslednje štipendije:

  • do 5 celoletnih štipendij za nadarjene dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in ki s svojo nadarjenostjo dosegajo izjemne rezultate, pri čemer bo Občina Domžale podelila 2 štipendiji nadarjenim dijakom in 3 štipendije nadarjenim študentom;
  • do 1 celoletno štipendijo za nadarjenega študenta, ki se izobražuje v državah članicah Evropske Unije, z izjemo Republike Slovenije, in ki s svojo nadarjenostjo dosega izjemne rezultate ;
  • do 5 celoletnih štipendij za dijake, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji in pri katerih dohodek na družinskega člana ne presega z odlokom določenega zneska;
  • do 4 celoletne štipendije za dijake in študente, ki se izobražujejo v Republiki Sloveniji za deficitarne poklice, pri čemer bo Občina Domžale v kolikor bo izvedljivo in bo zadostno število kandidatov izpolnjevalo pogoje in merila za dodelitev štipendije za dijake deficitarnih poklicev ter študente deficitarnih poklicev, podelila 2 štipendiji za dijake deficitarnih poklicev in 2 štipendiji študentom deficitarnih poklicev:
    • bolničar-negovalec, medicinska sestra, kuhar, mesar, betoner, polagalec podov, tesar, zidar, izolater, krovec, steklar, elektromehanik, strojni tehnik, inštalater strojnih inštalacij, monter vodovodnih naprav, monter plinskih naprav, tehnik računalništva, programerski tehnik, klepar, ličar, livar, orodjar, strugar, varilec,
    • diplomirani inženir računalništva in informatike (VS), diplomirani inženir računalništva in informatike (UNI), magister inženir računalništva in informatike, inženir elektronike, diplomirani inženir elektrotehnike (VS), diplomirani inženir elektrotehnike (UN), magister inženir elektrotehnike, inženir strojništva, diplomirani inženir strojništva (VS), diplomirani inženir strojništva (UN), magister inženir strojništva, inženir gradbeništva, diplomirani inženir gradbeništva (VS), diplomirani inženir gradbeništva (UNI), magister inženir gradbeništva, doktor medicine, doktor dentalne medicine, profesor logoped surdopedagog (UN), magister profesor logopedije in surdopedagogike, profesor specialne in rehabilitacijske pedagogike (UN), magister profesor inkluzivne pedagogike.

Višina mesečne štipendije znaša 181 EUR za dijake in 237 EUR za študente in se ob izpopolnjevanju pogojev in meril iz odloka izplačujejo dijakom najdlje do 5. ravni izobrazbe, študentom pa najdlje do 7. ravni izobrazbe.

Rok za prijavo se izteče 14. oktobra 2020. Razpis je objavljen tukaj.