Prostori za mlade

Mladi, zato da lahko postanejo aktivni državljani, potrebujejo vključujoče, varne in odprte državljanske prostore, v fizični kot tudi v virtualni obliki. Državljanski prostori za mlade pa se vse bolj krčijo, k čemur je prispevala tudi pandemija, kar je imelo za posledico vse manj priložnosti za mlade, da aktivno sodelujejo pri oblikovanju svoje prihodnosti.

V času predsedovanja Slovenije Svetu EU na področju mladine si je Slovenija prizadevala, da se mladim zagotovijo varni, zdravi in urejeni prostore, kjer lahko organizirana mladina, pa tudi takšni z manj priložnosti, izvaja številne dejavnosti in se opolnomoči za vstop v odraslo dobo. Pomembno je namreč ohranjati in vzdrževati prostore, kjer se mladi svobodno zadržujejo, počutijo varne in dobro sprejete.

Na Uradu RS za mladino si želijo prispevati k varovanju in ustvarjanju odprtih, dostopnih, vključujočih in varnih državljanskih prostorov za mlade, ki olajšajo smiselno participacijo mladih. Zato so v evropskem letu mladih začeli s pripravljanjem zbornika Prostori za mlade, ki je bil izdan v januarju 2023. V zborniku boste odkrili 56 prostorov za mlade, vsakega s svojo zgodbo.

V zborniku najdeš tudi Plac za mlade, Centra za mlade Domžale. Zbornik lahko prelistaš TUKAJ.

 

Vir: Mlad.si