Poziv za mlade glasnike človekovih pravic v digitalni dobi

Mladinski svet Slovenije vabi k prijavi na poziv za glasnike človekovih pravic. Izbrani_ne mladi_e bodo opravljali_le vlogo glasnikov človekovih pravic v digitalni dobi.

Od prijavljenih kandidatov in kandidatk pričakujejo:

  • da se bodo udeležili 3-dnevnega izobraževanja v Sloveniji, kjer bodo pridobili znanje o človekovih pravicah in digitalnem prehodu ter varovanju človekovih pravic na spletu, sodelovali v razpravah ter se seznanili s Cilji trajnostnega razvoja (Agenda 2030);
  • izvedli eno aktivnosti v svojem lokalnem okolju. Namen lokalnih aktivnosti je prenos znanja in dobrih praks s treninga v lokalna okolja in med vrstnike;
  • posneli kratek video na temo človekovih pravic, ki bo objavljen na spletu;
  • promovirali zaščito človekovih pravic na spletu in delovali kot glasniki človekovih pravic.

Prijavljenim kandidatom in kandidatkam bodo ponudili:

  • najnovejše podatke in raziskave s področja človekovih pravic in digitalizacije;
  • mentorsko podporo pri izvedbi lokalnih aktivnosti po Sloveniji;
  • mreženje in vzpostavitev stikov s strokovnjaki in odločevalci;
  • mreženje z vrstniki;
  • brezplačno izobraževanje;
  • možnost vključitve v druge aktivnosti, ki so povezane z omenjeno tematiko.

Prijavijo se lahko mladi v starosti od 15 do 30 let.

Več informacij in prijavnica so na voljo tukaj.

Rok za prijave je 13. november 2022!

Vir: Mladinski svet Slovenije