Poziv za mentorje v projektu PreseNEETi se

Mladinski svet Slovenije vabi v vključitev v projekt kot mentor_ica za opolnomočenje in socialno aktivacijo oseb NEET.  Pridobiti bo možno nove veščine za delo z NEET, dobrodošlo pa bo novo znanje tudi za vaše organizacije, ki se pri svojem delu srečujete z ranljivejšimi skupinami mladih.

Vzpostaviti želijo podporne storitve za prikrajšane skupine mladih ter jih opolnomočiti do te mere, da se bodo aktivno vključili na trg dela v obliki prostovoljstva, zaposlitve ali iskanja zaposlitve in da se aktivno vključijo v lokalno skupnost. Preko individualnega svetovanja in sistema mentorstva pa jim želijo nuditi pomoč pri premagovanju ovir in osebnih stisk. V projekt bodo vključili 30 oseb NEET (med 15 – 29 let) in vsak izmed vključenih oseb NEET bo imel dva mentorja in sicer:

  1. mentor iz vrst mladinskih delavcev na področju oseb NEET za krepitev neformalnih veščin (MSS);
  2. mentor iz vrst Zavoda za zaposlovanje za krepitev formalnih veščin.

V program bo vključenih 40 mentorjev, ki bodo predhodno opravili intenzivno usposabljanje (oktober 2022). Mentorstvo predvideva tako poklicno (priprava življenjepisa, priprava poklicnega profila) kot zasebno svetovanje (psihosocialna podpora). Pri tem bo še posebej v ospredju vidik motivacije v skopu zasebnega svetovanja s ciljem krepitve samozavesti in produktivnosti oseb NEET.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Mladinski svet Slovenije