Poziv za dodelitev denarne pomoči študentom, ki so utrpeli posledice zaradi poplav v Sloveniji v letu 2023

Fundacija študentski tolar, skupaj s Študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani, bo študentom in študentkam, ki so utrpele_i materialno škodo zaradi posledic po poplavah v Sloveniji v mesecu avgustu 2023, pomagala pri reševanju trenutne socialne stiske.

Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči študentkam_om v socialni stiski, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrane_i v višini 300€.

Na pozivu so predvidena sredstva v višini 39.000 €, ki jo je za izvedbo poziva v okviru rednega programa Fundacije Študentski tolar namenila Študentska organizacija Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani).

Pomoč se lahko dodeli samo osebam, ki so utrpele materialno škodo zaradi posledic poplav v Sloveniji v mesecu avgustu 2023 in izpolnjujejo vse tri spodnje pogoje, in sicer da v študijskem letu 2022/23 ali v 2023/24:

  • imajo status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani, in niso v rednem delovnem razmerju;
  • vlagatelj_ica je utrpela materialno škodo, zaradi posledic poplav, ki so se zgodile v Sloveniji v mesecu avgustu 2023;
  • vlagatelj_ica ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno bivališče

Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 8. 2023 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu.

Več informacij najdeš TUKAJ.

Vir: Fundacija Študentski tolar