Poziv v letu 2021 za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski zaradi posledic covid-19

Fundacija študentski tolar je objavila poziv v letu 2021 za dodelitev denarne pomoči študentom v stiski zaradi posledic covid-19.

Namen poziva Fundacije Študentski tolar, ustanove ŠOU v Ljubljani je reševanje trenutne socialne stiske študentov, nastale zaradi posledic koronavirusa covid-19. Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva in so na njem izbrani ter s tem prispevati k zmanjšanju izgube dohodka študentov v stiski. Pomoč se lahko dodeli v višini 200 ali 300 €. Sredstva za denarno pomoč so pridobljena iz naslova Študentske organizacije Univerze v Ljubljani (ŠOU v Ljubljani). Na tem pozivu so predvidena sredstva v višini 30.000,00 €.

KDO SE LAHKO PRIJAVI?

  • Študentje, ki imajo v študijskem letu 2020/21 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;
  • so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (tj. »pavzirajo«) in niso v rednem delovnem razmerju.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:

  • prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;
  • prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj šest polnih mesecev, preden se na ta poziv prijavi;
  • prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …).

Ne glede na prejšnje odstavke se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar ali skupno prejela že 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar.

Rok za predložitev vlog je do vključno 20. 4. 2021 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. Prosilec mora vlogo za dodelitev sredstev poslati s priporočeno pošto.

Več informacij in način prijave najdete TUKAJ.

 

Vir: Študentski tolar