Poziv v letu 2020 za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski

Fundacija Študentski tolar objavlja poziv za dodelitev nepovratne denarne pomoči študentom v stiski.

Cilj poziva je dodelitev nepovratne denarne pomoči prosilcem ter s tem prispevati k zmanjšanju socialne stiske študentov, ki izpolnjujejo pogoje in merila iz tega poziva. Na tem pozivu za nepovratno denarno pomoč v letu 2020 so predvidena sredstva v višini 20.000,00 €. Posamezna enkratna denarna pomoč znaša v višini med 400 in 600 €.

Prijavijo se lahko

  • Študentje, ki imajo v študijskem letu 2020/21 status študenta na visokošolskem ali višješolskem zavodu, ki je članica ŠOU v Ljubljani in niso v rednem delovnem razmerju;
  • študentje, ki so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, (tj. »pavzirajo«) in niso v rednem delovnem razmerju.

Denarna pomoč se lahko dodeli študentom iz prejšnjega odstavka s slovenskim ali tujim državljanstvom, vendar le v primeru, da poleg zgornjih pogojev hkrati izpolnjujejo še vse naslednje:

  • prosilec ima v Republiki Sloveniji urejeno začasno ali stalno prebivališče;
  • prosilec ima odprt bančni račun pri izbrani banki (ne glede na državo) najmanj tri polne mesece, preden se na ta poziv prijavi;
  • prosilec NI vpisan na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU v Ljubljani, kot študent na izmenjavi oziroma študent na praksi (npr. programi Erasmus+, Ceepus …).

Ne glede na prejšnje odstavke se pomoč ne more dodeliti osebi, ki je v zadnjih 12 mesecih že prejela dve denarni pomoči Fundacije Študentski tolar ali skupno prejela že 5 denarnih pomoči Fundacije Študentski tolar (izjema je Poziv ob izbruhu koronavirusa Covid-19).

Rok za predložitev vlog je do vključno 30. 11. 2020 (velja poštni žig). 

Več informacij najdete TUKAJ.