Postani mladinski ambasador na področju biogospodarstva

Odprte so prijave na program Bioeconomy Youth Ambassador, namenjem mladim med 18. in 35. letom z zanimanjem za področje biogospodarstva.

Naloge ambasadorjev  je informiranje in spodbujanje skupnosti k trajnostnem razvoju, krožnem gospodarstvu ter ozaveščanje o bolj okolju prijaznim rešitvam. Program traja dve leti. Ambasadorji bodo prisotni na dveh dogodkih in sicer:

  • na poletnem taboru v Bruslju od 25. do 27. 7. 2022
  • na konferenci o biogospodarstvu od 6. do 7. 10. 2022, prav tako v Bruslju.

Od prijaviteljev se pričakuje zanimanje za področje, da imajo dobre komunikacijske sposobnosti ter aktivno znanje angleškega jezika. Oseba je lahko študent_ka, dijak_inja, raziskovalec_ka, umetnik_ca, novinar_ka ali nevladnik_ca.

Več informacij je na voljo tukaj.

Vir: Evropski mladinski portal