Opravljanje praktičnega usposabljanja na MORS

Vas zanima opravljanje praktičnega usposabljanja na Ministrstvu za obrambo RS v šolskem oziroma študijskem letu 2023/2024? Želite zaživeti svoj bodoči poklic v sistemu obrambe in vojske?

Ministrstvo za obrambo in Slovenska vojska omogočata dijakom in študentom priložnost za opravljanje prakse oziroma praktičnega usposabljanja, ki omogoča spoznavanje s svojim poklicem ter delovnim področjem v sistemu vojske in obrambe, pri čemer je udeležba za kandidata neobvezujoča do Ministrstva za obrambo. Praktično usposabljanje vključuje vsebine, ki jih predpiše šola ali fakulteta in se izvede v skladu z njihovim programom.

Dijaki in študenti različnih poklicnih profilov in nivojev izobrazbe lahko opravljajo praktično usposabljanje oziroma prakso na različnih delovnih področjih tako v enotah in poveljstvih Slovenske vojske kot v upravnem delu Ministrstva za obrambo.

Ministrstvo za obrambo praktikantu za uspešno opravljeno praktično usposabljanje povrne stroške prehrane med delom v višini in pod pogoji, ki veljajo za javne uslužbence. Prav tako izplačajo nagrado v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti, ki znaša za dijake 86 evrov na mesec in za študente 172 evrov na mesec. Nagrada se izplača v sorazmernem deležu glede na število dni prisotnosti.

Več informacij najdete tukaj.

Vir: www.postanivojak.si