Občina Domžale razpisuje enkratne štipendije za študijska izpopolnjevanja za leto 2020

Občina Domžale je objavila javni razpis za dodelitev enkratnih štipendij za študijska izpopolnjevanja za leto 2020.

Dodelili bodo največ petih (5) štipendij v enkratnem znesku za študijska izpopolnjevanja v državah članicah Evropske Unije (v nadaljevanju enkratne štipendije) za leto 2020.

Kandidati morajo izpolnjevati pogoje:

  • morajo biti državljani Republike Slovenije,
  • morajo imeti stalno prebivališče v Občini Domžale in
  • se izobražujejo v državi članici Evropske unije.

Enkratno štipendijo je možno pridobiti za študijsko izpopolnjevanje, ki ga financira kandidat sam in za isti program oziroma isto stopnjo programa ali študija le enkrat.

Rok za oddajo vlog je sreda, 18. 11. 2020.

Več informacij najdete TUKAJ.