Mreža MaMa razpisuje 2 prosti delovni mesti

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto vodja projektov na Mladinski mreži MaMa (m/ž).

 • Predpisana izobrazba: Najmanj V., VI. ali VII. stopnja,
 • Najmanj 3 leta delovnih izkušenj na mladinskem področju

Opis dela in delovne naloge:

  • Načrtovanje, organiziranje in izvajanje projektov:
   • načrtovanje projektov in prijava na razpise,
   • izvajanje projektov,
   • koordinacija dela zaposlenih, zunanjih sodelavcev in prostovoljcev po posameznih programskih področjih zavoda,
   • oblikovanje in izvajanje rednih letnih programov po posameznih programskih področjih zavoda,
   • vsebinska priprava promocijskih gradiv za izvajanje rednih programskih in projektnih aktivnosti zavoda, ter projektnih programov zavoda,
   • oblikovanje programov za delo z organizacijami in organiziranimi skupinami uporabnikov.
  • Opravljanje drugega dela v zvezi z izvajanjem programov zavoda:
  • Pomoč direktorici pri organiziranju poslovnega in programskega dela zavoda:
  • Opravljanje drugih del po navodilih direktorice.

Rok za prijavo je 22. 12. 2023. 

Več informacij o razpisu najdeš TUKAJ.

 

Zavod Mladinska mreža MaMa objavlja prosto delovno mesto strokovni sodelavec/komunikator na Mladinski mreži MaMa (m/ž).

 • Predpisana izobrazba: Najmanj VII. stopnja izobrazbe ali 2. bolonjska stopnja, družboslovne ali humanistične smeri
 • Vsaj 1 leto delovnih izkušenj na področju komuniciranja in informiranja ter priprave komunikacijskih in novinarskih besedil

Opis dela in delovne naloge:

 • načrtovanje, iskanje, priprava, obdelava, pisanje in objavljanje novinarskih vsebin za mlade za portal www.mlad.si
 • pregled in priprava vsebin mladinskega sektorja, spremljanje in odgovarjanje na info mail info@mlad.si
 • Komunikacija z ministrstvi in ostalimi relevantnimi deležniki
 • Informiranje in komuniciranje z vključenimi v projekt ter informiranje in obveščanje javnosti.
 • Objavljanje vsebin na portalu www.mlad.si in www.mreza-mama.si
 • Priprava različnih tem s področja mladine, mladinskega dela in mladih
 • Poznavanje družbenih omrežji in veščin glede objavljanja in širjenja mreže na družbenih omrežjih.

Rok za prijavo je 22. 12. 2023. 

Več informacij o razpisu najdeš TUKAJ.

 

Vir: Mreža MaMa