Mladinsko delo, odnosi in socialne interakcije in mladi z avtizmom

Med 22. in 28. avgustom je v Domžalah potekalo že tretje usposabljanje o tem, na kakšen način lahko z mladinskim delom podpremo mlade z avtizmom. Mladinsko delo namreč predstavlja prostor vključevanja in druženja različnih skupin mladih, medsebojnega spoznavanja, razumevanja ter učenja življenja v skupnosti raznolikih posameznikov. Usposabljanje je v partnerstvu z Društvom ASPI in s podporo programa Erasmus+ organiziral Center za mlade Domžale. Usposabljanje sta vodila Teja Oblak in Kalle Ristikartano iz Društva ASPI. 

Letos smo se podrobneje ukvarjali s socialnimi interakcijami in odnosi, vedno svežo in pomembno  tema za vse nas, mladi z avtizmom pa se lahko na tem področju soočajo še s posebnimi izzivi. Zasnovali smo kar nekaj zanimivih metod, ki smo jih preizkusili tudi v praksi, in sicer v skupinah, sestavljenih iz udeležencev usposabljanja in uporabnikov Društva ASPI – mladih odraslih z motnjami avtističnega spektra. To izkušnjo so tudi udeleženci izpostavili kot ključno za uspešnost usposabljanja.

Delavnice so potekale na tri različne podteme: prijateljstvo, družina in intimna partnerstva v različnih skupinah (v večjih skupinah, manjših skupinah in kot individualni pogovor). Pri zasnovi metod za delavnice smo bili zares ustvarjalni, saj smo pripravili smo različne igre vlog, uporabo naravnih materialov, shematične prikaze, smernice za vodenje pogovorov, uporabo glasbe in likovnega izraza, gibalne igre in zagonetke in še mnogo več.

Delavnice so nastale na podlagi teoretičnih predavanj na temo odnosov v družini, med prijatelji in v intimnih partnerstvih, kakšne stile navezanosti razvijamo, vlogah, ki jih odnosih prevzemamo in razmišljali tudi o specifikah mladih z avtizmom. Razmišljali smo, kako lahko bolje razumemo svoje in njihove potrebe, kako prepoznavamo svoje vzorce in predvsem, kako lahko vsi skupaj rastemo in razvijamo svoje odnose.

Da se naše ideje ne bi izgubile, bomo kot rezultat usposabljanja izdelali karte, na katerih bodo zbrane metode in ideje za delavnice. Karte bodo na voljo v elektronski obliki vsem zainteresiranim, še posebej pa jih načrtujemo predstaviti mladinskim delavcem v Sloveniji, udeleženci usposabljanja pa jih bodo še naprej uporabljali pri svojem delu in poskrbeli za diseminacijo v svojih organizacijah.

Na usposabljanju je sodelovalo 14 udeleženk iz Hrvaške, Poljske, Španije, Italije, Grčije in Slovenije. Še posebej veseli smo, da je na usposabljanju kot udeleženka sodelovala tudi udeleženka z motnjo avtističnega spektra. V prihodnjih letih želimo z ustreznimi prilagoditvami programa in organizacijskih podrobnosti (ustrezna namestitev, prostor za umik) polno vključiti še več mladih z avtizmom. Usposabljanje je potekalo na treh lokacijah v Domžalah, Hiši na Travniku na Dobu, v Centru za mlade Domžale in v Društvu ASPI. Udeleženci so tako dobro spoznali lokalno okolje, v soboto pa so se odpravili na izlet na Bled. Pridobljeno znanje so zapisali in ovrednotili z orodjem Youthpass in že spraševali po naslednjih usposabljanjih. Strinjali smo se, da se zagotovo v prihodnjih letih še srečamo, zasnovanih pa je bilo tudi nekaj idej za prihodnja sodelovanja.

logo-erasmus-plus | Osnovna šola Pivka