Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov dela z otroki in mladimi

Občina Domžale je objavila razpis za sofinanciranje projektov in programov dela z otroki in mladimi v letu 2024.

Pogoji za sofinanciranje:

– nevladna organizacija, ki ima registrirano dejavnost s področja dela z otroki in mladimi (v kolikor iz AJPES ni razvidna registrirana dejavnost za izvajanje prijavljenih projektov in programov dela z otroki in mladimi, je potrebno predložiti dokazilo o ustrezni registraciji – npr. kopijo ustanovitvenega akta prijavitelja),

– nevladna organizacija je bila ustanovljena vsaj dve leti pred rokom za oddajo vloge na ta javni razpis in je podatek o ustanovitvi razviden iz AJPES,

– projekt oziroma program se izvaja na območju občine Domžale ali za otroke in/ali mlade občane občine Domžale,

– prijavitelj ni subjekt, katerega program je že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih postavk proračuna Občine Domžale,

– prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.

Rok za oddajo vlog je 29. 3. 2024.

Celoten razpis s pogoji za sofinanciranje in obrazec za prijavo najdete TUKAJ.

 

Vir: Občina Domžale