Javni razpis za sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi v letu 2022 v občini Domžale

Občine Domžale v letu 2022 načrtuje sofinanciranje projektov in programov dela z mladimi.

Merila za dodelitev sredstev so:

  • jasno opredeljeni cilji in nameni projektov oziroma programov (starostne skupine, katerim je program namenjen, namenjeno otrokom iz socialno ogroženih družin),
  • pričakovano število vključene mladine, občanov občine Domžale,
  • izvirnost, inovativnost, kakovost programov oziroma projektov (program prilagojen starosti udeležencev, strokoven kader, sodelovanje z vrtci, šolami, centri za socialno delo, program je v preteklem letu že bil izvajan, program uporablja sodobna znanja in spoznanja ter metode dela, aktivno vključevanje udeležencev),
  • delež zagotovljenih lastnih neproračunskih sredstev,
  • delež programa, realiziran s prostovoljnim delom.

Na razpis se lahko prijavijo fizične ali pravne osebe, ki imajo registrirano dejavnost s področja za delo z mladimi  in  program oziroma projekt izvajajo na območju občine Domžale ali za občane občine Domžale,
Program prijavitelja ne sme biti že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih občinskih proračunskih postavk ter prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik.

Rok za prijavo je 29. junij 2022!

Več informacij o razpisu je na voljo na: www.domzale.si/razpis/638392