Javni razpis za sofinanciranje preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine v letu 2022

Občina Domžale v letu 2022 načrtuje sofinanciranje preventivnih socialnih programov za mlade, mladostnike in samopomočne skupine.

 Prijavitelj je lahko nevladna organizacija-fizična ali pravna oseba, ki ima registrirano dejavnost s področja preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine, prijavitelj ni neposredni ali posredni proračunski uporabnik, se program izvaja na območju občine Domžale ter prijavitelj ni že financiran ali sofinanciran oziroma bi lahko bil financiran ali sofinanciran iz drugih proračunskih postavk.

Prijavijo se lahko skupine z najmanj 20 urnim programom in najmanj 4 udeleženci v skupini. Sredstva, katerih okvirna vrednost v letu 2022 je do 7.000,00 EUR,  bodo dodeljena za izvajanje preventivnih socialnih programov za mlade in samopomočne skupine v letu 2022. Predvideni pričetek črpanja sredstev je 31.05.2022 in 22.11.2022 predvideni konec črpanja sredstev.

Rok za oddajo vlog je 29. april 2022!

Razpisno dokumentacijo in prijavne obrazce najdete na:
https://www.domzale.si/razpis/612350