Javni razpis za pridobivanje dodatnih znanj za mlade na področju kulturnih dejavnosti

Javni sklad za kulturne dejavnosti (JSKD) objavlja Javni razpis namenjen mladim, v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Namen razpisa je a) SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA in b) IZOBRAŽEVANJE NA PODROČJU KULTURNIH DEJAVNOSTI brezposelnih oseb iz ciljne skupine mladih do vključno 29. leta, kar jim bo omogočilo izboljšanje dostopa do čim prejšnje in kakovostnejše zaposlitve, s čimer se bodo izboljšale možnosti za njihovo nadaljnjo zaposlitev, posredno pa se bo na ta način zniževala stopnja brezposelnosti mladih, ki se ne izobražujejo ali usposabljajo.

a) SUBVENCIJE ZA DELODAJALCE

Predmet razpisa je izbor ponudb delodajalcev za izvedbo projekta v okviru programa vključevanja brezposelnih mladih oseb do vključno 29. leta v subvencionirano zaposlitev za delo na področju kulturnih dejavnosti za obdobje najmanj 9-ih mesecev neprekinjeno in sicer za polni delovni čas 40 ur tedensko oziroma sorazmerno manj glede na trajanje zaposlitve.

b) DOPOLNILNA IZOBRAŽEVANJA ZA DELO IN ZAPOSLOVANJE V KULTURI

Predmet razpisa je zbiranje prijav in izbor brezposelnih mladih do vključno 29. leta starosti za vključitev v enega izmed dvanajst verificiranih 120-urnih izobraževalnih modulov, ki jih izvaja JSKD v živo in/ali v spletni oblik

 

Rok za oddajo je ponedeljek, 22. 3. 2021

Več informacij najdete na spletni strani JSKD.

 

Vir: JSKD