Javni razpis za financiranje štipendij Ministrstva za kulturo za podiplomski študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije z začetkom v študijskem letu 2021/22

Predmet razpisa so štipendije za podiplomski (druga ali tretja bolonjska stopnja) študij in izpopolnjevanje v državah izven držav članic Evropske unije (v nadaljevanju: državah izven EU), na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in področju kulturnega menedžmenta.

Ministrstvo bo sredstva namenilo posameznikom, ki delujejo na področjih umetnosti, filma, kulturne dediščine in kulturnega menedžmenta ter se bodo izobraževali na podiplomskem študiju v državah izven EU s ciljem:

  • večje dostopnosti do izobraževanja,
  • dviga specifičnih znanj, usposobljenosti, spretnosti in kompetenc ter mobilnosti posameznikov ter
  • lažjega vključevanja mladih na trg dela.

Štipendije za podiplomski študij se dodelijo za največ dve študijski leti in za največ eno stopnjo izobrazbe (in ne manj kot šest mesecev študija). Štipendisti, ki že imajo sklenjeno pogodbo z ministrstvom za študijsko leto 2021/22 ali ki še nimajo izpolnjenih pogodbenih obveznosti iz preteklih let in študija še niso zaključili, na tem razpisu ne morejo kandidirati. Štipendije so namenjene študentom podiplomskih študijev in sicer za drugo ali tretjo stopnjo študija in za podiplomsko izpopolnjevanje.

V času prejemanja štipendije morajo imeti prijavitelji status študenta za polni študijski čas z obliko študija »full-time« (študij s polno študijsko obremenitvijo). Študent za polni študijski čas je oseba, katere primarna dejavnost je študij.

Razpis poteka v elektronski obliki. Rok za prijavo je 30. 8. 2021 do 23.59.

 

Več informacij o razpisu in pogojih prijave najdete TUKAJ.

 

Vir: Gov.si