Denarna pomoč študentom v stiski 2022

2. POZIV V LETU 2022 FUNDACIJE ŠTUDENTSKI TOLAR ZA DODELITEV DENARNE POMOČI ŠTUDENTOM V STISKI

Namen poziva je reševanje socialne stiske študentk_ov ŠOU v Ljubljani in povečanje možnosti za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentk_ov.

Posamezna enkratna in nepovratna denarna pomoč znaša 250, 350 ali 450 €. Sredstva za izvedbo poziva je namenila Študentska organizacija Univerze v Ljubljani, ki je ustanoviteljica Fundacije Študentski tolar.

Rok za predložitev vlog je do vključno 31. 3. 2023 (velja poštni žig) oz. najkasneje do porabe sredstev po tem pozivu. 

 

Vir: Fundacija študentski tolar