Arsovo domače branje – Podkast

Želiš obnoviti že prabrana dela? Se dodatno pripraviti na predstavitev domačega branja. Vabljen_a k poslušanju Arsovega domačega branja.

Podkast je namenjen predvsem dijakom in njihovim učiteljem, dobrodošli pa so seveda vsi ljubitelji literarne klasike.

V njem najdete literarne večere o delih, ki so vključena v pouk književnosti od prvega do četrtega letnika slovenskih srednjih šol. Prvotno so bili objavljeni na programu Ars, večinoma v sklopih Oh, literatura – O, literatura! in Maturitetno branje. Zamišljeni so kot primerna dopolnitev šolskih predavanj, namenjena poslušanju izbranih odlomkov, povezanih s poljudno-strokovno spremno besedo.

Podkaste najdeš TUKAJ.

Vir: 3. program Radia Slovenija – program Ars